2020-07-16T09:02:14+02:00 16. јула, 2020. 09:01 |

Какву воду пијемо?

Завод  за јавно здравље Пожаревац на основу уговора са Градском управом Пожаревца у обавези је да контролише квалитет воде на јавним чесмама четири пута годишње. Према последњем узорковању воде са укупно 23 чесме у граду и околним селима, потпуно исправна вода је на чесмама у Пољани, Ћириковцу, Горњој Чачалици код Еколошког дома, у Пољопривредној школи, Трњану, селу Баре, у Маљуревцу, Кличевцу (Кусатак), Речици, Кличевцу код поште, на Мининим водама, Пругову, Чачалици доњој и на Петровачкој обилазници.

Неисправе због физичко-хемијског састава воде  су чесме на пијаци Круг, Парми, у Берању, Лучици, на Пионирском тргу, у Основној школи „Вук Караџић“, Касидолу и Брадарцу – манастиру Рукумија. 

Физичко-хемијска неисправност воде забележена је на чесми у Острову. 

Поред испитивања исправности воде на чесмама, Градска управа Пожаревца финансираће  од ове године пројекат  „Сагледавање здравствене исправности воде за пиће“ којим је обухваћено 17 сеоских насеља. Пројектом је предвиђено испитивање квалитета воде за пиће у сеоским насељима Града Пожаревца, сагледавање постојећег водоснабдевања у селима, предлог мера за превазилажење евентуално неповољне ситуације у водоснабдевању, предлог мера за смањење загађења воде и земљишта и едукација становништва о значају хигијенски исправне воде.

Испитивање воде индивидуалних бунара обавиће се у 20 домаћинстава у селима: Баре, Батовац, Берање, Братинац, Брежане, Драговац, Дубравица, Живица, Касидол, Кличевац, Лучица, Набрђе, Острово, Трњане, Речица, Пругово и Пољана. 

Узорковање воде вршиће се у договору са шефовима месних канцеларија, а резултати анализе упоређиваће се са нормама важећег правилника и препорука Светске здравствене организације. 

За реализацију овог пројекта обезбеђена су средства локалног буџета у вредности 2.000.000 динара. Радови на испитивању воде биће поверени најповољнијем понуђачу на јавној набавци која траје до 27. јула.