2021-08-03T10:30:06+02:00 3. августа, 2021. 10:30 |

Караван запошљавања у Шетоњу

Каравани запошљавања су нова услуга у раду Националне службе запошљавања обухваћена Пројектом ИПА 2021. Реч је о услузи усмереној ка теже запошљивим лицима, односно ка оним особама које због здравственог стања, недовољног или неодговарајућег образовања, социодемографских карактеристика или из неких других разлога нису на евиденцији Националне службе запошљавања. Услуга обухвата информисање незапослних о условима и начину пријављивања на евиденцију, о њиховим правима и обавезама, о услугама Националне службе, као и мерама активне политике запошљавања…

Предуслов за спровођење ове услуге је успостављање сарадње Филијале Националне службе запошљавања са локалним самоуправама и социјалним партнерима ради обезбеђивања одговарајућег простора на локацији приступачној локалном становништву у месној заједници, Дому културе, задрузи, основној школи…Активности у оквиру каравана спроводе се изласком на терен мобилног тима Националне службе Филијале.

Први караван у браничевском округу гостовао је прошлог петка, 30. јула у Шетоњу, сеоском насељу петровачке општине.