2021-08-06T09:36:03+02:00 6. августа, 2021. 09:36 |

Ловци у Жагубици враћају јелене

Mинистарство пољопривреде, Управа за шуме поверила је Ловачком удружењу „Јован Шербановић“ у Жагубици реализацију пројекта повратка јеленске дивљачи на подручје Хомоља. Пројекат би требало да се спроведе у року од три до пет година са циљем да се побољша генетски потенцијал и  бројност јелена у ловишту. Прва фаза обухвата уношење квалитетних стеоних кошута у прихватилиште, а потом следи формирање нових крда и касније њихово пуштање у ловиште ради укрштања са постојећим јединкама. За сада је Прихватилиште у потпуности ограђено, постављена је електрична заштита од упада предатора и лоциране камере за праћење стања дивљачи. 

Бранислав Живковић, председник ЛУ „Јован Шербановић“ истиче  да је Прихватилиште са тренутно 14 јединки, на идеалном месту, на површини је од осам хектара, кроз њега протичу два потока и текуће воде има и лети и зими што је за дивљач веома важно. 

Овде планирају да узгој јелена устале и да се ова врста дивљачи понуди туристима не само за одстрел већ и  у циљу развоја посебних врста туризма као што су еко туризам и фотосафари.