Скупштина Републике Србије усвојила је Закон о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и прибављању документације ради реализације изградње магисталног гасовода граница Бугарске – граница Мађарске, којим је утврђен јавни интерес за изградњу гасовода.

Према утврђеној траси, гасовод ће проћи кроз катастарске општине Жабари, Симићево и Ореовица. На одређеним парцелама, у од 25. марта до 15. априла, за потребе изградње гасоводне мреже изводиће се истражне радње.

Из Општинске управе Жабари, обавештавају власнике свих парцела на којима ће бити изграђен гасовод, да ће им, у складу са Законом о експропријацији, бити исплаћена одговарајућа правична накнада на основу налаза овлашћених вештака, у поступку који ће бити спроведен пред надлежним органом јединице локалне самоуправе.

Share.

Comments are closed.

Skip to content