ПРЕДОДВОДЊАВАЊЕ ЛЕЖИШТА ПК „ДРМНО“

Почела је изградња ЛЦ-19 линије бунара за дубинско предодводњавање лежишта копа „Дрмно“, у оквиру које ће бити избушено 67 бунара дубине од 39 до 130 метара.

Према речима Младена Војнића, шефа Службе геолошког и хидрогеолошког надзора у огранку „ТЕ-КО Костолац“, инфраструктурни пројекти предодводњавања Површинског копа „Дрмно“ одвијају се у правцу напредовања рударских машина према зони Храстоваче ка Дунаву и сврставају се у групу значајних послова у рударском сектору огранка „ТЕ-КО Костолац“. Њиховом реализацијом обезбеђују се предуслови за несметано напредовање рударских радова и остваривање производних циљева копа „Дрмно“.

Младен Војнић

       − Према пројекту изградње, након бушења бунара следе радови на њиховом машинском и електро опремању. Дуж линије дренажних бунара биће изграђен цевовод за одвод испумпане воде ван контура копа у дужини од око 4.000 метара. Пројектовани капацитет објекта је око 425 литара воде у секунди, а комплетна линија биће повезана с диспечерским центром за даљинско управљање и надзор системима за одводњавање копа „Дрмно“, каже Војнић. 

       У склопу овог пројекта биће избушено и седам ободних бунара на линијама бунара: четири на шљунковитој линији А и три на шљунковитој линији Б. Поред тога, биће изграђене и две интервентне линије бунара због измене у напредовању рударских радова. 

       − У западном делу контуре копа градиће се интервентна линија бунара ЛЦ-16 прим са 10 бунара између постојећих линија бунара ЛЦ-16 и ЛЦ-17 и друга линија ЛЦ-17 прим у источном делу између дренажних линија бунара ЛЦ-17 и ЛЦ-18, са укупно девет бунара, објашњава Војнић.

         Планирано је да сви теренски радови буду завршени у року од годину дана. Извођач радова је конзорцијум који чине привредна друштва „Георад“ и „Аутотранспорт“.  

Share.

Comments are closed.

Skip to content