2019-07-17T13:30:44+02:00 17. јула, 2019. 13:30 |

ОДЛУКЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА: У интересу пољопривредника

        Чланови Општинског већа у Кучеву одржали су седницу са дневним редом који је комплетно био посвећен питањима из домена пољопривреде. Одлучивало се о додели средстава   за набавку оваца, опреме за пчеларство… Прихваћене су и измене Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине у 2019. тако што се повећавају средства  за набавку говеда зашта је било великог интересовања, много већег од расположивих средстава, а брисати позиција планирана за расподелу по конкурсу на коме није било пријављених.

          Седница је, иначе одржана телефонским путем због неопходности да се предложене измене Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине у 2019. благовремено упуте на сагласност ресорном министарству како би се додела средстава за набавку говеда што пре обавила.