ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ РАЗВОЈУ ОПШТИНЕ  

Захваљујући квалитетним пројектима Канцеларије за локални економски развој (ЛЕР) становници Кучева трајно ће решити питање снабдевања пијаћом водом. Наиме, на конкурсу под називом „Подршка развоју локалне инфраструктуре“ Општина Кучево предложила је пројекат  „Поуздано и сигурно водоснабдевање за становништво Кучева“ који је ЕУ ПРО прихватила и одобрила средства у износу од 150 000 евра за његову реализацију. Истовремено у финансирању учествује и Општина са 27.006 евра. У оквиру пројекта обавиће се замена 850 метара азбестних цеви примарне водоводне мреже чиме ће се обезбедити сигурно, континуирано и квалитетно снбдевање водом како становништва Кучева тако и предузећа у општини, док ће се додатно смањити број кварова, губитака воде и оштећења улица и путева. На конкурс је, иначе пристигло 48 пројеката локалних самоуправа из Шумадије, Западне, Јужне и Источне Србије а одобрено је 37.

          Локална самоуправа је  учествовала  на још два конкурса ЕУ ПРО-а, један за израду планова детаљне регулације  са Пројектом „Уређење плана детаљне регулације индустријске зоне Кучева“ укупне вредности 16.105 евра, а други за израду извођачких радова за пословну инфраструктуру вредан 23.796 евра. И у једном и у другом случају део средстава обезбеђује локална самоуправа.

Share.

Comments are closed.

Skip to content