Са последње седнице Општинског Већа у Кучеву којом је председавао др Иван Рајичић, упућен је предлог Скупштини да донесе одлуку о ангажовању екстерног ревизора за контролу завршног рачуна локалног буџета из 2022. године.

Одборници су такође разматрали и усвојили информацију о пружању услуга у оквиру Пројекта „Помоћ у кући“ и извештај о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја општине у прошлој години. Пред одборницима се нашао и предлог Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у овој години.

Прихваћене су допуне правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, посебним организационим јединицама и Општинском правобранилаштву. Било је речи и о реализацији Програма коришћења средстава остварених по основу накнаде за експлоатацију шума и шумског земљишта на територији општине .

Скупштина се сагласила и око захтева ЈКП „Кучево“ у вези измене постојеће систематизације и Програма пословања овог предузећа у овој години. Договорено је и да се сагледају могућности за приступање уређењу Спомен парка у центру Нереснице.

Share.

Comments are closed.

Skip to content