Директорка Сектора за односе са јавношћу Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО Фонд) Јелица Тимотијевић изјавила је за  да ће пензије и у овој години бити редовне, сигурне и стабилне и да у ПИО Фонду има довољно средстава за те принадлежности. Нагласила је да ће јануарска пензија бити већа за 12,1 одсто, као и новчана помоћ за негу другог лица и износиће 24.696 динара.

Најнижа пензија у Србији биће 20.631, а највиша 190.023 динара. Најнижа пољопривредна пензија са јануарским чеком износиће 16.220 динара. И надокнада за погребне трошкове осигураника је увећана и сада је 56.858 динара.

Као и претходних неколико година, и од 1. јануара 2023, граница за одлазак у старосну пензију за жене биће подигнута за два месеца, па ће моћи да се пензионишу са 63 и по године. За мушкарце, међутим, нема промена и они у старосну пензију одлазе као и до сада са 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања.

ПОРОДИЧНА ПЕНЗИЈА И ВАНБРАЧНИМ ПАРТНЕРИМА

Када је реч о праву на породичну пензију, Јелица Тимотијевић је подсетила да то право поред брачне и ванбрачне деце, и брачних супружника, од 2018. године имају и партнери из ванбрачне заједнице под условом да је та заједница трајала најмање три године или да партнери имају заједничко дете.

-Тај услов захтева и године живота – 53 године за жене и 58 година за мушкарце. У тој ситуацији, подносилац захтева доставља доказ да је постојала ванбрачна заједница. То се постиже у ванпарничном судском поступку, уз сведоке, или на посредан начин. Када утврди све доказе, суд доноси коначну одлуку о постојању ванбрачне заједнице, доставља је ПИО Фонду и тако се остварује право на породичну пензију. По Правилнику ПИО Фонда удовац или удовица са стеченом породичном пензијом може касније да заснује нову брачну или ванбрачну заједницу, али због тога не губи претходно стечено право на породичну пензију. Такође, уколико им премине и други партнер, имају право да наследе његову/њену пензију уколико је већа од претходне породичне пензије, прецизирала је Тимотијевићева и додала да право на помоћ и негу другог лица имају корисници свих врста пензија без обзира на њену висину.

-То су особе које не могу самостално да се крећу, да одржавају личну хигијену, да се самостално хране. Затим осигураници на дијализи, слепа и слабовида лица са високим степеном оштећења вида, као и дементне особе у поодмаклој фази болести. Дакле, они који су потпуно зависни од помоћи другог лица.

НАДОКНАДА ЗА ТЕЛЕСНО ОШТЕЋЕЊЕ

Право на помоћ и негу другог лица није исто што и право на новчану надокнаду за телесно оштећење. Ако је тај вид оштећења последица повреде на раду или професионалног обољења, осигураник има право на новчану надокнаду за телесно оштећење које сада износи 10.290 динара месечно. Ако је телесно оштећење последица болести или повреде ван рада, онда се утврђује проценат телесног оштећења, али корисник нема право на новчану накнаду из ПИО Фонда.

-Уколико је телесно оштећење 100 одсто, корисник има право на увећану новчану негу и помоћ, али преко центра за социјални рад. Тада ПИО Фонд, по службеној дужности, прослеђује решење центру за цоцијални рад и корисник, осим накнаде за помоћ и негу другог лица коју прима преко ПИО Фонда, на основу телесног оштећења остварује и право на увећану негу преко центра за социјални рад, истакла је директорка Сектора за односе са јавношћу ПИО Фонда Јелица Тимотијевић.

БЕСПЛАТАН БАЊСКИ ОПОРАВАК

У  фебруару ће бити расписан јавни позив за бесплатан десетодневни бањски опоравак пензионера који имају пензију испод просечне висине (око 30.000 динара).

Осигураници могу да конкуришу у удружењима пензионера у месту пребивалишта. Имају право да на „листи жеља“ наведу три бање у које желе да бораве и за то им је потребна минимална документација.

Право на бањски опоравак се може искористити само једанпут током пензионерског живота.

Share.

Comments are closed.

Skip to content