САША ГЛУВАКОВ, ЧЛАНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ПОЖАРЕВЦА О ИНВЕСТИЦИЈАМА У ПОЉОПРИВРЕДИ

За развој пољопривреде Град Пожаревац је ове године из Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој издвојио 55.250.000 динара. Крајем прошлог месеца објављен је Јавни позивза доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава, односно за подстицајна средства при куповини опреме и механизације у пољопривреди из области воћарства, повртарства и пчеларства. Такође,подстиче се и куповина квалитетних грла јунади, оваца, коза и свиња товних раса, као и покретање пословања пољопривредних газдинстава. У ове сврхе опредељено је 26.642.855 динара. Подстицаји се крећу од 40 до 80 посто, у зависности од мере, а максимални износ по једном пољопривредном газдинству не може бити већи од 600.000 динара. Један подносилац може конкурисати за највише две инвестиције.

Саша Глуваков

Чланица Градског већа задужена за пољопривреду Саша Глуваков изјавила је за наш лист да корисник средстава мора имати регистровано пољопривредно газдинство (уписано у Регистар пољопривредних газдинстава), са активним статусом у 2017. години, са пребивалиштем и производњом на територији Града Пожаревца. Такође, неопходна је и потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним органима, да јепредметна инвестицијанабављена у периодуод1.јануара ове године, али и да корисник,као и билокојичлан његовог пољопривредног домаћинства, нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према Граду, из области пољопривреде, а по основу раније остварених подстицаја, односно субвенција и кредита.

-Прошле године конкурс за подстицајна средства за инвестиције у физичка средства био је расписан на месец дана. Финансијски је подржано 106 пољопривредника, а утрошено је 17.000.000 динара.Захваљујући искуствима из протеклог периода, ове године је за подстицајне мере заинтересовано много више људи, тако да очекујемо да ће средства у потпуности бити утрошена. Овом приликом желим да подсетим грађане да је у току и Јавни позив за регресирање репродуктивног материјала у говедарству, односно за вештачко осемењавање крава и јуница. За ову врсту субвенције опредељена су средства у висини од 4.000.000 динара. Регресирају се трошкови завештачко осемењавање, у износу дo 4.000 динара по дози. Право на регрес остварују газдинства која поседују минимум дваприплодна грла, односно четири дозе до 16.000 динара, објашњава Глуваков и додаје:

-Осврнућу се овога пута и на Јавни позив засуфинансирање камате краткорочних пољопривредних кредита,објављен 4. јула ове године.Подстицај обухвата подршку пољопривредним газдинствима за лакши приступ коришћењу краткорочних динарских кредитасуфинансирањем камате или дела камате, исплатом подстицаја на наменски рачун пољопривредног газдинства. Потписани кредитни уговори са пословном банком одобравају се од 1. јануара, па све до утрошка расположивих средстава, закључно са 31. октобром ове године.Краткорочни кредити одобравају се на период од годину дана. Један корисник може користити само једну субвенционисану кредитну линију по врсти кредита, која може обухватати више намена, истиче Глуваков уз напомену  да подстицај може бити највише до 12 посто камате у износу од 100.000,00 динара, с тим да корисник кредита, чија је камата већа од наведене вредности, мора преостали износ трошкова сам сносити.Право на суфинансирање камате може се остварити за реализацију текућих сезонских активности у пољопривредној производњи,односно за обртна средства – за набавку репроматеријала(семенска роба,расад, садни материјал, ђубриво, гориво, средства за заштиту, сточнахрана и друго), приплодних грла, грла за тов, ројева и матица пчела, набавку нове механизације за пољопривредну производњу и набавку опреме за прераду, чување и пласман пољопривредних производа. До сада се на овај конкурс јавило 105 пољопривредних произвођача.

Споменућемо и то да је Град Пожаревац и ове године расписао Конкурс за унапређење рада постојећих и успостављање нових организација пољопривредних произвођача и прерађивача. Шест удружења остварило је подстицаје, а утрошено је седам милиона динара.

М. П.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

Прихватљиви корисници

Млеко и месо

Прихватљивикорисницисупољопривреднагаздинства,која поседују објекат за грла, односно бар два грла.

 

Воће, грожђе, поврће и цвеће

Основни услов је да су у питању пољопривредна газдинства, која имају или планирају да заснују воћарску производњу на површини од тридесет ари или повртарску производњу/украсно биље на минимум површине од три ара.

 

Остали усеви

Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства, која имају минимум један хектар земљишта под усевима.

 

Пчеларство

Корисници ових средстава могу бити они који имају минимално пет кошница и минималну техничку опремљеност за производњу меда.

 

Млади пољопривредници

Услов за добијање подстицајних средстава је да су потенцијални корисници они који први пут започињу производњуи који су први пут регистровали газдинство у овој години.

 

Share.

Comments are closed.

Skip to content