2017-02-06T10:19:33+01:00 19. априла, 2016. 10:29 |

ПОЖАРЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА – ИЗАЗОВ ДАРОВИТОСТИ

 

Катарина Живојиновић  „У току школовања Катарина је увек испољавала самосталност, радозналост и посебна интересовања за друштвене науке. Поред тога, Катарина показује велико интересовање за археологију, у тој мери да оно често превазилази наставни план и програм, а кад кад и компетенције предметног професора. Катаринина заинтересованост за историју, археологију, као и за многе друге активности ван и у оквиру школе, сасвим сигурно произашле су из њене жеље за знањем, али и потребе да се развија и усавршава. Знања из археологије Катарина је надоградила кроз боравак у Истраживачком центру Петница. Катаринина склоност ка друштвеним наукама добила је потврду и кроз разна такмичења из српског језика и књижевности на којима је бележила значајне успехе. Такође, Катарина је и одличан ђак који показује завидан успех и у осталим предметима“. Иван Маринковић, професор историје и одељењски старешина „Катарина је ученица која брзо и ефикасно учи, одлично повезује запажене појаве, лако уочава узроке и последице. Очигледно је способна за биолошка посматрања и закључивања. Питања су увек садржајна и у функцији стицања нових знања. Биолошке презентације ради садржајно, примерено слушаоцима и тренутку представљања“.  Радиша Марковић, професор биологије

Катарина Живојиновић
                                                                          „У току школовања Катарина је увек испољавала самосталност, радозналост и посебна интересовања за друштвене науке. Поред тога, Катарина показује велико интересовање за археологију, у тој мери да оно често превазилази наставни план и програм, а кад кад и компетенције предметног професора. Катаринина заинтересованост за историју, археологију, као и за многе друге активности ван и у оквиру школе, сасвим сигурно произашле су из њене жеље за знањем, али и потребе да се развија и усавршава. Знања из археологије Катарина је надоградила кроз боравак у Истраживачком центру Петница. Катаринина склоност ка друштвеним наукама добила је потврду и кроз разна такмичења из српског језика и књижевности на којима је бележила значајне успехе. Такође, Катарина је и одличан ђак који показује завидан успех и у осталим предметима.
Иван Маринковић, професор историје и одељењски старешина
                                                           „Катарина је ученица која брзо и ефикасно учи, одлично повезује запажене појаве, лако уочава узроке и последице. Очигледно је способна за биолошка посматрања и закључивања. Питања су увек садржајна и у функцији стицања нових знања. Биолошке презентације ради садржајно, примерено слушаоцима и тренутку представљања.
Радиша Марковић, професор биологије

 

КАТАРИНА ЖИВОЈИНОВИЋ је рођена у Пожаревцу, 4. јануара 1998. године и сада је ученик четвртог разреда друштвено – језичког смера у Пожаревачкој гимназији. Посебно је заинтересована за историју и археологију. Била је полазник Истраживачке станице Петница на програму из археологије.

Катарина Живојиновић је изузетан ђак Пожаревачке гимназије, са интересовањима усмереним на језике и друштвене науке. Учествовала је више пута на такмичењима из српског језика и културе изражавања. У првој године је на Државном такмичењу била четврта, а у другој је била учесник. У трећој години учествовала је на државном такмичењу из књижевне олимпијаде. Себе сматра амбициозном и упорном особом, а родитељи је виде као: „Поштену, искрену, речиту и упорну“.

Ширину интересовања показала је још у основној школи. Волела је да чита веома много, тражећи одговоре на бројна питања. Формирала је сопствену кућну библиотеку од омиљене литературе. Завршила је Основну музичку школу у Пожаревцу и похађала  балетску школу. Родитељи о њеним интересовањима кажу: „Јавила су се још у основној школи. Препознатљива је њена заинтересованост, жеља да се покаже научено и научи још више. Врло рано је тражила књиге и литературу која би јој пружила одговоре на многобројна питања“.

У средњој школи наставила је да продубљује сопствену радозналост. За себе каже: „Волим да се дружим, читам и гледам научне емисије и квизове. Волим животиње. Моја земља из снова је Шпанија, омиљени језик ми је шпански. Обожавам и њихову културу. Омиљени предмет ми је историја, занима ме све у вези са њом. Такође ме одувек посебно привлаче грчки митови.“ Привлачи је филозофија и биологије, а разлог за ова интересовања види у могућности да помоћу њих више сазна „о људском понашању, размишљању и поступцима“. Уз шпански језик влада енглеским, француским и немачким.

Највећи подстицај за учење је „доживљај изазова“, тако да би волела да у школи, у процесу учења, буде више „гледањa емисија о томе штa треба да учимо, уместо сувопарног предавања; интерактивна наставу на свим часовима; писање радова о томе што смо научили уместо одговарања градива за оцену“.

По природи је комуникативна и сарадљива, ужива у успеху, али зна да превазиђе и тренутке неуспеха. Највећу подршку пружају јој  родитељи: „Увек смо јој као родитељи давали подршку и покушавали да јој омогућимо упознавање са различитим видовима образовања, информисања и сазнавања. Истицањем позитивних примера, успешних људи који свој успех дугују пре свега свом образовању“.

Посебну љубав  развила је према археологији чиме би желела да се бави на студијама и  као професионалац. Радила је на археолошком налазишту у Костолцу. Више је научила на семинарима у Истраживачкој станици Петница: „Била сам полазник Петнице из области археологије и то је једно од најлепших искустава које сам доживела“.

                  Живкица Ђорђевић, педагог

 

АНТРФИЛЕ 1

 

„У току школовања Катарина је увек испољавала самосталност, радозналост и посебна интересовања за друштвене науке. Поред тога, Катарина показује велико интересовање за археологију, у тој мери да оно често превазилази наставни план и програм, а кад кад и компетенције предметног професора. Катаринина заинтересованост за историју, археологију, као и за многе друге активности ван и у оквиру школе, сасвим сигурно произашле су из њене жеље за знањем, али и потребе да се развија и усавршава. Знања из археологије Катарина је надоградила кроз боравак у Истраживачком центру Петница. Катаринина склоност ка друштвеним наукама добила је потврду и кроз разна такмичења из српског језика и књижевности на којима је бележила значајне успехе. Такође, Катарина је и одличан ђак који показује завидан успех и у осталим предметима“.

Иван Маринковић, професор историје и одељењски старешина

 

 

 

 

АНТРФИЛЕ 2

 

„Катарина је ученица која брзо и ефикасно учи, одлично повезује запажене појаве, лако уочава узроке и последице. Очигледно је способна за биолошка посматрања и закључивања. Питања су увек садржајна и у функцији стицања нових знања. Биолошке презентације ради садржајно, примерено слушаоцима и тренутку представљања“.

Радиша Марковић, професор биологије