2020-11-04T09:14:23+01:00 4. новембра, 2020. 09:14 |

Предложите успешне за Повељу културе

Културно-просветна заједница Града Пожаревца
о б ј а в љ у ј е

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА
ЗА ДОДЕЛУ   НАГРАДЕ 

ПОВЕЉА КУЛТУРЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

 

Награда Повеља културе Града Пожаревца  додељујe се физичким лицима за резултате који представљају изванредан стваралачки допринос унапређењу и ширењу културе, просвете и науке, уколико је  активност којом се баве представљена и доступна јавности, а која  нису раније награђивана.

Награда Повеља културе Града Пожаревца додељује се правним лицима, за изванредне резултате, достигнућа у раду у области  културе и допринос развоју културе,  а која  нису раније награђивана.

Могу се доделити највише 3  награде.

Право предлагања кандидата за  Повељу имају сва правна и физичка лица.

Предлагачи правна лица достављају своје адресе седишта, а предлагачи физичка лица достављају своје личне податке: име и презиме, број личне карте и адресу становања.

Предлог се доставља у писаној форми уз образложење и садржи:

– Податке о предложеном физичком/правном лицу: Име, презиме и адресу становања (за физичка лица), односно назив и адресу седишта (за правна лица).

– Образложење предлога са прилозима  који указују на резултате и достигнућа. 

Предлози за доделу  Повеље културе Града Пожаревца достављају се у затвореној коверти, на адресу: 

Културно – просветна заједница Града Пожаревца
Симе Симића 1

12000 Пожаревац

– Предлог за Повељу културе 2020. –

Рок за достављање предлога је ПЕТАК, 20. новембар 2020. године.

Одлуку о додели  Повеља културе Града Пожаревца доноси Одбор за додељивање награда који ће именовати Председништво Културно – просветне заједнице Града Пожаревца. Одлука Одбора је коначна.