2021-04-20T20:22:12+02:00 5. априла, 2021. 09:29 |

Пријемни испити почетком маја

Музичка школа „Стеван Мокрањац“ из Пожаревца, врло је специфична у смислу организације и координисања рада, јер обухвата предшколско, основно и средње образовање које ученици похађају у пет градова: Пожаревцу, Костолцу, Кучеву, Великом Градишту и Малом Црнићу.Правилником о школском календару за средње школе, Министарство просвете, науке и технолошког развоја предвидело је пријемне испите за упис у средње музичке школе у периоду од 7.  до 9. маја 2021. године, што је раније у односу на претходне године. Ученици завршних разреда могу полагати пријемни испит на једном од три одсека: музички извођач, музички сарадник – теоретичар и дизајнер звука. Школовање траје четири године, а након завршене средње школе ученици могу уписати жељене смерове на Музичкој академији, али и на другим факултетима, првенствено друштвеног усмерења. Пријаве за полагање пријемног испита подносиће се у периоду од 12. до 15. априла, електронским путем на порталу mojasrednjaskola.gov.rs. Сви који не искористе предност електронског подношења пријава, пријаву у папирном облику моћи ће да поднесу 15. и 16. априла, у секретаријату школе.

Провера музичких способности за упис у основну музичку школу спровешће се, као и ранијих година, у три термина: 29. маја, 5. и 12. јуна. Све додатне информације родитељи, односно законски заступници, могу добити телефоном на број 012/223-396, на сајту школе www.mokranjac.rs, као и путем друштвених мрежа, на званичној фејсбук страници школе (www.facebook.com/muzickapozarevac).

Школа је увек настојала да свим  ученицима, садашњим и они који ће то тек постати, обезбеди адекватне услове за рад и учење, те да материјално-техничке ресурсе константно унапређује. У отежаним условима реализације наставе, по посебном програму за рад у условима пандемије, школа је успешно спровела и спроводи све прописане епидемиолошке мере, те остала безбедно место за све ученике и запослене. 

НОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА НОВЕ ЂАКЕ

Сви догађаји, концерти, такмичења, награде, сарадња, па и све оно што школа чини на изградњи и стварању још бољих услова у наших пет школа у Браничевском округу, које већ сада спадају у ред најопремљенијих и најлепших у земљи, не би били могући без изузетно добре сарадње са локалним самоуправама. Сарадња са друштвеном средином је врло богата и садржајна и сваке године се она и даље унапређује, а осим своје основне улоге, а то је образовно-васпитна, школа има велику улогу у развоју културног живота града и околине, може се чак рећи и читавог округа. 

Одложена такмичења

Школа је већ 18 година организатор великих такмичења. Ове године, по први пут, такмичење солфеђиста које је било планирано за март, неће се одржати. Након разматрања, процењено је да се не могу обезбедити услови за окупљање великог броја учесника из различитих градова Србије и земаља из окружења, док се Такмичење дрвених дувача одлаже за крај октобра 2021. године, када се очекује стабилна епидемиолошка ситуација.

На завршетку претходне године, коју су обележиле потешкоће у раду изазване пандемијом вируса ковид 19, приведене су крају набавке вредних инструмената, које потврђују добру сарадњу са локалним самоуправама.

После две и по године од подношења захтева за обезбеђење средства из буџета Града Пожаревца завршена је јавна набавка ради куповине две врхунске бас баритон хармонике марке „Pigini“ из Италије по цени од 1.200.000,00 динара, којима се значајно унапређује квалитет наставе на одсеку хармонике. Ове хармонике су веома посебне по томе што су ручни рад, брижљиво израђене од најквалитетнијих материјала, а свака фаза у изради једног инструмента траје неколико месеци, што је један од разлога дуготрајније набавке, а такође, на читав процес утицала је и пандемија у којој се налазимо.

Једну хармонику истог квалитета, половну, које се теже налази на тржишту, у вредности од 400.000,00 динара, школа је добила од Општине Мало Црниће, за потребе наставе овог нашег издвојеног одељења. За одељење у Великом Градишту набављен је вредан полуконцертни клавир, чиме је ово  издвојено одељење још боље опремљено за извођење наставе, са два полуконцертна клавира.