2017-10-01T09:59:07+02:00 1. октобра, 2017. 09:59 |

ПРВИ ОКТОБАР – МЕЂУНАРОДНИ ДАН СТАРИЈИХ ОСОБА : Корисни и у старости

Први октобар се у свету обележава као Међународни дан старијих особа. Старење популације представља један од највећих успеха човечанства, али и један од највећих јавноздравствених изазова који се поставља пред државе са све већим економским и социјалним захтевима. Слоган овогодишње кампање поводом 1. октобра је „Корак у будућност: препознавање талената, доприноса и учешћа старијих у друштву”, изабран је са циљем да се промовише допринос и учешће старијих особа у породици, лoкалној заједници и друштву.

          Циљеви овогодишње кампање су:

       – Омогућавање услова-мера које утичу на спремност старијих особа да активно учествују, што подразумева здравствено осигурање, редован приход, правну заштиту и приступ финансијским услугама.

       – Начини-средства за оснаживања учешћа у старости, укључујући савремену технологију, образовање и доживотно учење, приступ информацијама, као и превазилажење баријера које искључују или дискриминишу старије особе.

        – Захваљујући бољем животном стандарду становништва, квалитетнијој здравственој заштити и образовању, као и континуираном развоју медицине и фармацеутске индустрије, просечан животни век људи у Србији као и у свету, из деценије у деценију се продужава.

Неопходно је истаћи да удео особа старијих од 60 година је у порасту и да се тај тренд наставља, са једне стране услед опадајуће стопе наталитета, а са друге, услед повећања дужине животног века.

         Завод за јавно здравље Пожаревац, у сарадњи са домовима здравља на територији Браничевског и Подунавског округа подржава и организује обележавање Међународног дана старијих особа, са циљем да информише целокупну јавност да одлуке које људи доносе о свом животу и здрављу и навике које имају најважнији су фактор у одређивању њиховог здравља и благостања. Здраво старење је повезано са здрављем и ранијим начином живота. Наиме, гојазност у периоду адолесценције представља ризик за настанак хроничних болести у одраслом добу, као што су шећерна болест, болести срца и крвних судова, малигне болести, респираторне и мишићно-скелетни поремећаји.