2021-03-05T14:40:29+01:00 6. марта, 2021. 11:00 |

Разрешити недоумице о држању љубимаца

Покрет „Јасно и гласно“ је на објављивање Одлуке о држању домаћих животиња у Службеном гласнику Града Пожаревца реаговао саопштењем у којем од Већа Града захтева да хитно предложи стављање спорних одредаба одлуке ван снаге или измену у складу са општеприхваћеним нормама и начелима.

– То је такође потребно и како би се спречиле последице које могу настати применом одлуке, а оне би се односиле на могуће повећање популације паса и мачака луталица на територији града, као и тужбе којима Град тим поводом може бити погођен, било у смислу накнаде штете због губитка права својине, било у смислу могућег повећања броја уједа паса луталица. Приликом доношења аката опште правне снаге морају се поштовати основи нормативе, те доносити целисходне и разумне одлуке имајући у виду већинску популацију, као и заштиту права мањине, док се проблем несавесних грађана решава појединачним актима и казнама, наводи се даље у саопштењу покрета „Јасно и гласно“.

Постављају и питање законитости поступања градске власти, будући да одлуке скупштине ступају на снагу осмог дана од дана објављивања и упућују замерке на рачун транспарентности: – Покрет „Јасно и гласно“ уважава надлежност скупштине Града, која једина може изменити или ставити ван правне снаге одлуку која је у њеној надлежности, али је остало нејасно да ли је покренута процедура измене у складу са Статутом на редовној седници скупштине или заказана ванредна седница скупштине, те зашто јавност није обавештена о свему наведеном, већ су остале бројне недоумице, наглашавају у пожаревачком покрету „Јасно и гласно“.