10 милиона динара за ванредне ситуације  

 

Протекле недеље у Жагубици је заседао локални парламент. На деветнаестој седници, којом је председавала Оливера Пауљескић, одборници су једногласно усвојили други ребаланс буџета. Разлог за његово доношење је санирање штета насталих услед елементарних непогода које су захватиле поједина насеља.

           Најзначајније промене тичу се ванредних ситуација где је позиција увећана за 10 милиона динара, док је код месних заједница позиција  за текуће поправке и одржавање по насељима увећана за 14 милиона динара.

– Основној школи „Моша Пијаде“ Жагубица додат је новац за санирање квара на систему за грејање, док су Дому здравља опредељена средства за куповину котла и реконструкцију система за грејање. Остале корекције су више последица усаглашавања у оквиру неких постојећих буџетских средстава које су корисници имали на располагању, истакао је Влада Тодоровић, руководилац Одељења за финансије и буџет.

           После усвајања ребаланса расходна страна буџета износи 543.464.929 динара, приходи су 503.464.929 динара и дефицит од 40 милиона динара као последица задуживања код домаћих банака за инвестициона улагања. У структури буџета расходи за запослене износе 14,5 одсто, коришћење роба и услуга 36,7 одсто, донације и трансфери 16,8 одсто, социјална помоћ 4 одсто, капитални издаци 19,2 одсто, остали расходи 5,3 одсто.

                      ПРОШИРЕНА ОДЛУКА О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА

Одборници су потом дали зелено светло на одлуке о измени Кадровског плана Општинске управе за 2018. годину,  погребним делатностима, управљању јавним паркиралиштима, димничарским услугама и обављању комуналне делатности зоохигијене. У марту након више законских измена јавила се потреба за доношењем нове одлуке о комуналним делатностима којом је обухваћено 14 комуналних делатности за које се сматра да су од општег интереса за грађане Општине Жагубица. Разлог усвајања нове одлуке којом су обухваћене и погребне комуналне делатности, управљање јавним паркиралиштима, димничарске услуге и зоохигијена јесте налог Републичке комуналне инспекције о нормативном уређењу свих комуналних  делатности без обзира на то да ли се оне спроводе на територији Општине. Наиме претходном  одлуком нису биле обухваћене  погребне комуналне делатности јер се услед непостојања капела обављају на нивоу месних заједница. Када је о паркиралиштима реч нема регистрованих паркиралишта која су прилагођена потребним стандардима, а и одлука  је локалне самоуправе да додатно финансијски не оптерећује грађане. За димничарским услугама не постоји интересовање, јер се ова делатност углавном односи на велике, градске средине, а што се тиче зоохигијене не постоји прихватилиште.

-Све четири одлуке не захтевају додатно плаћање, нити оптерећење за грађане, напоменуо је Радиша Милошевић, руководилац Одељења за привреду и економски развој.

Д.Динић

Share.

Comments are closed.

Skip to content