2019-11-22T12:01:10+01:00 22. новембра, 2019. 12:01 |

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА: Усвојен други ребаланс буџета

Одлука о другом ребалансу буџета у овој години о којој су се на последњој седници Скупштине града Пожаревца, којом је председавао Бојан Илић, изјашњавали одборници, донета је без претходно вођене дискусије. Са предложеним изменама одборнике је упознао Саша Павловић, заменик градоначелника.

Буџет града, највећим делом увећан је по основу текућих прихода и то за 31 милион динара и због већих прихода од накнаде за експлоатацију минералних сировина за 30 милиона. Ребалансом се одустало од реализације појединих пројеката, али су зато додати неки нови. Из плана је елиминисана изградња прве фазе Северног кишног колектора, као и замена старог азбестно – цементног цевовода у неколико улица. Такође, овим ребалансом, укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине износе 3 милијарде 448 милиона 102 хиљаде динара, док су расходи и издаци планирани у износу од 5 милијарди 766 милиона 121 хиљаду динара. Трансфер Градској општини Костолац утврђен другим ребалансом буџета, износи 297 милиона 484 хиљаде 410 динара.

Одборници су на овој седници прихватили и измене Одлуке о финансијској подршци породицама са децом. Право на регресирање трошкова у износу од 50 посто од цене боравка у Предшколској установи, како се наводи у одлуци, остварују самохрани родитељи са пребивалиштем на територији Града.
У наставку седнице усвојен је елаборат о оправданости отуђења градског грађевинског земљишта на локацији „Северни блок индустријске зоне“ у Пожаревцу непосредном погодбом, без накнаде, Мешовитом предузећу за производњу и прераду „Bambi Success“ ДОО Пожаревац.

У образложењу се наводи да је у марту ове године, предузеће „Bambi Success“ упутило Граду писмо о намерама у коме је детаљно описан инвестициони пројекат и изражено интересовање за отварање потпуно нове фабрике кафе у пожаревачкој Индустријској зони, на парцели која је инфраструктурно опремљена.

Своју прву измену претрпео је програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града за 2019. годину.

Према речима Саше Павловића, заменика градоначелника, укупна средства за реализацију десет нових пројеката у овој години износе 190 милиона 841 хиљада 637 динара.

Између осталог планирани су радови на изградњи секундарне мреже фекалне канализације у Железничкој улици у Пожаревцу, на изградњи фекалне канализације у Улици Војске Југославије, као и изградњи секундарних мрежа фекалне канализације у Толстојевој улици и Улици Браће Добрњац.

Велику пажњу одборника, као што се и очекивало, заокупио је извештај о извршењу овогодишњег буџета у периоду јануар – септембар.

Начелник Одељења за буџет и финанасије Милан Дабић образложио је да су укупна средства по основу капиталних улагања, за девет месеци, реализована у износу од 527 милиона 284 хиљаде динара (32,52 посто), да су расходи везани за инвестициона улагања извршени у висини од 934 милиона 835 хиљада динара (35,83 процента), а да су у периоду од јануара до септембра ове године укупни расходи и издаци 2 милијарде 727 милиона 55 хиљада динара (47,87 посто). Због мањег извршења расхода од планираних, Град је уместо дефицита, остварио суфицит од 34 милиона 923 хиљаде динара.

На овом заседању приведен је крају поступак ликвидације радио дифузног јавног предузећа „Радио Пожаревац“ које је своју инфотмативну функцију обављало пуних 37 година. Одборница СПС-а Јелена Винкић, упитала је шта ће бити са опремом, носачима звука, хиљадама плоча, тонских записа и емисија, који имају своју вредност. Члан Градског већа Дејан Kрстић напоменуо је да Град Пожаревац разматра могућност да се плоче и остали тонски запоси проследе Историјском архиву на чување, а када је реч о опреми, понудиће се Центру за културу за сопствене потребе.