2017-11-27T08:21:12+01:00 27. новембра, 2017. 08:21 |

Штетност глодара у ратарској производњи

Усеви озимих стрних жита налазе се у фази развоја листова. У овом и предстојећем периоду може се очекивати повећана бројност и активност пољских глодара. У случају пренамножења (каламитета), може доћи до проузроковања врло значајних економских штета. Штете на усевима озимих срних жита могу бити причињене од сетве до саме жетве усева. Повећање активности и бројности пољских глодара може се очекивати нарочито у условима дуге и топле јесени, благе зиме са снежним покривачем, и сувог и топлог пролећа. 

      Microtus arvalis -пољска волухарица

Глодари који причињавању највеће штете стрним житима су пољски миш (Apodemus spp.), пољска волухарица (Microtus arvalis) и хрчак (Cricetus cricetus). Штете у јесењем периоду огледају се у сакупљању семена приликом припрема залиха за презимљавање, као и исхрана семеном, клијанцима и младим биљкама.

Провера присуства пољских глодара врши се пребројавањем активних рупа. Уколико се на парцели озимих стрних жита региструје више од 10 активних рупа по ха, потребно је извршити сузбијање глодара. Хемијско сузбијање подразумева примену родентицидних мамака који се убацују у активне рупе, које се након тога обавезно затварају у циљу заштите животне средине, дивљачи и птица. Препоручује се примена препарата:

*антикоагуланата (а.м. бромадиолон): Бродисан А, или Ратибром 2 у количини 10-20 г/рупи, или

*акутних родентицида (на бази а.м. цинк-фосфид): Цинкосан у количини 5-10 г/рупи

У циљу спречавања настанка штета, произвођачима се препоручује редован обилазак парцела (озимих срних жита, луцеришта и детелиништа, воћњака, итд), као и праћење бројности глодара на непољопривредним и запуштеним површинама, како би се на време реаговало, и спречило повећање бројности.

Јовица Јуришић, дипл.инг.заштите биља