Испорука топлотне енергије путем даљинског грајања из Термоелектране „Костолац А“ отпочела је 1. новембра и према речима инжењера у Сектору производње Данијела Милетића старт је протекао у складу са планом. 

      – Јавно предузеће „Топлификација“ из Пожаревца одобрило је почетак топлификационог режима рада ТE „Костолац А“ и функционишемо по налогу диспечера „Топлификације“, односно у складу с потребама. Испорука топлотне енергије одвија се стабилно и очекујемо да се тако настави и у наредном периоду. Тренутно се топлотна енергија за грејање испоручује с блока А1, чија је снага 100 мегавата, док је блок А2 у резерви, користиће се уколико се укаже потреба за испоруком веће количине топлотне енергије, каже Милетић.  

       Из Службе за топлификацију огранка „ТЕ-КО Костолац“ још истичу да је грејна сезона ове године почела касније него ранијих година, што је условило да топле пробе крену последњег дана октобра. 

       − Након што је топлификациона мрежа стављена у функцију, Служба за топлификацију почела је да решава пријављене проблеме на терену у циљу стабилног функционисања система даљинског грејања. Пријављени захтеви решавају се према приоритетима, а принцип је да се више фокусира на проблеме који погађају већи број корисника. Велики број корисника у Костолцу и околним селима захтева и велики број интервенција на самом терену. Дешава се да више корисника пријављује исти проблем, каже руководилац службе Владимир Ђорђевић. 

       Осим у Костолцу, Служба за топлификацију одржава и топлификациону мрежу у селима Стари Костолац и Дрмно. На овим пословима ангажовани су запослени у костолачком огранку и радници „Косово Обилића“, који то раде дужи низ година, добро знају терен и функционисање топлификационе мреже. 

  Производња струје – примарна     

      Примарна улога ТЕ „Костолац А“ је производње електричне енергије, али блокови А1 и А2 производе и енергију за даљинско грејање Костолца и Пожаревца. Блок А1 производи и помоћну пару за старт блока А2 и блокова Б1 и Б2 у ТЕ „Костолац Б“ када су они искључени са мреже. Због свега тога блокови у ТЕ „Костолац А“ редовно се ремонтују.

У Служби за топлификацију истичу да запослени улажу велики напор да се све интервенције брзо спроводе. 

      − Најчешћи проблем који нам корисници пријављују је пуцање цеви. Kостолачка топлификациона мрежа је стара и цевоводи се брзо хабају. Готово целокупна територија Костолца покривена је топлификационом мрежом, па је и обим посла велики. Проблем је када не можемо да лоцирамо тачну позицију пуцања цеви, због чега морамо да радимо вишедневна испитивања мреже док не одредимо тачну локацију квара. У претходном периоду посебна пажња усмерена је на сређивање критичних позиција на мрежи. Током прошле грејне сезоне било је пуцања на главном топловоду и кварова на вентилима и то је санирано у летњем периоду. Настојимо да предупредимо све проблеме и обезбедимо стабилно функционисање система даљинског грејања, обећава Ђорђевић. 

                                                                                                                             Р. Н.

Share.

Comments are closed.

Skip to content