2018-04-26T09:44:00+02:00 26. априла, 2018. 09:44 |

У ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПОЖАРЕВАЦ: Издата лиценца до 2024. године

После више месеци рада на успостављању неопходних стандарда, Центар за социјални рад Пожаревац добио је лиценцу  за пружање услуга дневног боравка за децу, младе и одрасле са телесним инвалидитетом и интелектуалним тешкоћама.

Поред проширења корисничке групе ово је потврда да су испуњени инфраструктурни, организациони и кадровски услови за пружање ове услуге. Такође су испуњени стандарди којим се утврђују вредносне, квантитативне и квалитативне димензије стручних поступака. У Центру истичу да настављају, не само да пружају, већ и да развијају ову услугу.

Лиценца је издата на период од шест година, траје до 5. априла 2024. године.