У Градској општини Костолац, послови начелника Управе поверени су Ивани Ђорђевић, у својству заменице начелника.

Након спроведеног јавног конкурса, на 50. редовној седници Већа Градске општине Костолац, одржаној 30. новембра, Ђорђевић је почела да ради као заменица начелника Управе Градске општине Костолац, чему је претходио одлазак дотадашње начелнице Управе ГО Ане Тишме.

Ђорђевић посебно наглашава важност добре сарадње међу запосленима и редовна стручна усавршавања:

Ивана Ђорђевић

– С обзиром на то да сам од недавно на положају заменика нaчелника Управе Градске општине, а да сам пре тога, на месту саветника, остварила добре односе са колегама, трудићу се да успоставим још бољу комуникацију са запосленима, јер сматрам да је то од изузетног значаја за ефикаснији и квалитетнији рад Управе. Такође сматрам да је битно да се у даљем раду што интензивније приступи стручном усавршавању запослених, како би што боље имплементирали новине и што  делотворније обављали радне задатке, истиче заменица начелника Ивана Ђорђевић и додаје:

– Управа Градске општине Костолац у оквиру својих надлежности треба да настави да се одазива захтевима и потребама суграђана и свих оних који су упућени на Градску општину Костолац и то на што бржи и ефикаснији начин, а уз још бољу сарадњу са Градском Управом Града Пожаревца и другим јавним службама које су од значаја за Градску општину Костолац. Такође, Управа мора одговорно и законито да извршава своје обавезе и пружа услуге, као и да обезбеди транспарентност у раду.

Ивана Ђорђевић је дипломирани правник из Костолца. Рођена је 26. септембра 1986. године, у Пожаревцу. По завршеној Пожаревачкој гимназији, дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду.

Радила је у Основном и Вишем суду у Пожаревцу, потом, у Канцеларији јавног извршитеља у Пожаревцу. Децембра 2021. године засновала је радни однос као службеник у Управи Градске општине Костолац, на месту саветника у Групи за општу управу, друштвене делатности, послове органа Градске општине и управљање људским ресурсима.

Иначе, Управа ГО Костолац образована је као јединствени орган за обављање послова Градске општине, утврђених законом, Статутом ГО Костолац и Одлуком о Управи Градске општине. Правилником о организацији и систематизацији радних места у Управи Градске општине Костолац од 3. октобра текуће године, ради обједињавања истих или сличних послова који су међусобно повезани, оптималног извршавања послова, пуне запослености и одговорности запослених у њој, формиране су унутрашње организационе јединице са делокругом рада. Реч је о Служби за општу управу и управљање људским ресурсима, Службу за друштвене делатности и јавне набавке, Службу за комуналне делатности, инспекцијске послове и инфраструктуру и Службу  за буџет и финансије

      А. М.

Share.

Comments are closed.

Skip to content