2021-02-05T22:10:20+01:00 5. фебруара, 2021. 22:10 |

У Малом Црнићу: Именовани директори установа

На петој седници локалног парламента у Малом Црнићу, којом је председавала Горанка Стевић, разматрано је 15 тачака дневног реда и све су већином гласова усвојене. Једна од најважнијих тачака била је извештај о раду Општинског већа и председника Општине у 2020. години.

Пошто је прошла година била изборна, у извештајном периоду извршне надлежности обављане су од стране два различита састава Општинског већа. Општинско веће конституисано 2016. године, у 2020. години завршило је свој мандат и у том периоду је одржало 7 седница, док је Општинско веће конституисано у августу прошле године одржало 8 седница.

Председник Општине Малиша Антонијевић истиче да се деловало у пуној координацији и да није долазило до ситуација да Скупштина одбије предлоге које је Општинско веће утврдило.

-Са функционисањем председника Општине иста је ситуација као и са Општинским већем, само што у овом случају постоји персонални континуитет, због чега и извештај није подељен на завршени и нови мандат, јер су све планиране активности непрекидно текле, казао је Антонијевић.

Он се овом приликом осврнуо и на најбитније активности које су спроведене током 2020. године, као што су: радови на побољшању енергетске ефикасности путем замене котла и унапређења термичког омотача зграде Општине, текуће одржавање зграде месне канцеларије у Смољинцу, објекта чији је корисник Месна заједница Црљенац, домова културе у Великом Црнићу, Топоници, Салаковцу, објекта чији је корисник Месна заједница Смољинац и објекта јавне намене који користи ловачка секција Топоница. Такође, завршена је сала у насељу Аљудово са пратећим објектима, почели су радови на изградњи секундарне водоводне мреже из две фазе у Кули, као и текуће одржавање спортске инфраструктуре у Великом Црнићу, Црљенцу, Калишту, Великом Селу и Топоници. Приводе се крају и радови на велелепном спортско – културном центру у Батуши. Урађени су пројекти за санацију атарских путева у Божевцу, Црљенцу, Врбници, Забреги, Кобиљу и у Смољинцу за два атарска пута, а радови ће бити изведени у овој години. Иновирани су пројекти изградње канализационе мреже за насеља Мало Црниће, Велико Црниће и Салаковац са којима ће се конкурисати код надлежних министарстава. Припремљени су предуслови за почетак радова на изградњи нове зграде Предшколске установе. Уређено је корито реке Млаве у зони моста у Малом Црнићу и у плану је изградња дечијег игралишта у том делу. Заједничким улагањем са ЈП „Србијаводе“ настављени су радови на текућем одржавању канала у Батуши и овај пројекат састојао се из више фаза. Преко ЈКП „Чистоћа“ радило се на насипању атарских путева и улица кроз насеља каменим агрегатом. У више насеља изграђени су пропусти за воду, у Месној заједници Топоница за потребе више домаћинстава изграђен је савремени бетонски мост, као и у Црљенцу где је извршена реконструкција моста на атарском путу. Мултифункционални трактор био је на располагању свим месним заједницама ради кошења траве и уклањања растиња и шибља, како на локалним тако и на атарским путевима, као и на пробијању атарских путева у више насеља.

-У 2020. години највише су поремећени планови у туризму и култури, јер епидемиолошка ситуација није дозвољавала да се наше традиционалне манифестације и програми одрже. Уз велике напоре и залагање одржали смо 49. ФЕДРАС, по коме је Општина Мало Црниће препознатљива на културној мапи Србије. У години за нама, јако смо поносни на одлуку о финансирању путних трошкова за све средњошколце који школу похађају на територији Браничевског округа. Сваком новорођеном детету је додељено ауто седиште, а за сву децу узраста до 15 година из породица ниског социо – економског статуса и корисника права на туђу негу и помоћ, обезбедили смо новогодишње пакетиће. Реч је о 89 детета и захвалан сам компанији „Дунав осигурање“ која је као друштвено одговорна организација за ову намену издвојила 20 пакетића. Општина је по први пут била укључена у пројекат Агенције за безбедност саобраћаја „Пажљивкова смотра“ Опредељена су и средства за удружења грађана, а црквама и верским заједницама на конкурсу су додељена средства у дуплираном износу у односу на 2019. годину. Можемо закључити да су извршни органи у извештајном периоду у складу са околностима, функционисали у границама својих овлашћења и надлежности на задовољавајући начин, рекао је Антонијевић.

                                                             НА ВИСИНИ ЗАДАТКА

Већином гласова усвојени су извештај о раду за 2020. годину и план рада Штаба за ванредне ситуације општине Мало Црниће за текућу годину. За рад и функционисање Штаба у 2020. години карактеристични су периоди рада током и након укидања ванредног стања, које је уведено у циљу сузбијања епидемије изазване корона вирусом. Штаб је одржао 18 седница, од чега 4 телефонским путем. Донето је 10 наредби, 4 закључка и једна препорука. Током ванредног стања није ангажована Војска Србије, а грађани су путем медија информисани у којим објектима су лица старија од 65 година могла да обаве куповину недељом од 4 до 7 часова. Грађани су могли да се обрате за помоћ за најосновније потребе на телефон 280- 016 и преко председника месних заједница.

Командант Штаба Малиша Антонијевић истиче да су мере Владе Србије спроведене уз помоћ запослених у Општинској управи, Дому здравља, Полицијској станици, ЈКП „Чистоћа“, волонтера Црвеног крста и представника месних заједница. Контролу њиховог спровођења и поштовања вршили су комунални инспектор, представници ЈКП „Чистоћа“ и запослени у Полицијској станици.

-Није било проблема у начину, брзини, тачности и благовремености добијања података и узајамној сарадњи са институцијама и организацијама на територији Штаба. Привредни субјекти и грађани су се одговорно понашали и није уочено кршење мера од стране истих. Такође, Штаб је благовремено усвојио план рада зимске службе за 2020/2021. годину и предузео мере да иста буде оспособљена на делује у случају потребе, нагласио је Антонијевић.

У овој години планиране су само редовне активности Штаба које проистичу из Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама. Такође, планирана је размена искустава са штабовима околних општина и Републичким штабом и упућивање чланова Штаба на обуку за руковођење акцијама заштите и спасавања у координацији са Сектором за ванредне ситуације МУП-а. Вршиће се прикупљање података, израда и ажурирање планске докуметације и давање званичних информација из надлежности Штаба свим релевантним институцијама.

                                                      САГЛАСНОСТ ТОС-А ЗА ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ

У наставку седнице одборници су дали зелено светло на програм рада са планом промотивних активности и финансијским планом Туристичке организације општине Мало Црниће за 2021. годину. Планиране активности обухватају промоцију туристичке понуде Општине и организацију манифестација.

-Туриститичка организација стоји на располагању и свим туристичким субјектима  са територије Општине који на директан и индиректан начин учествују у креирању туристиче понуде, што је основа за успешан и квалитетан рад. С обзиром на тренутну епидемиолошку ситуацију већи акценат ставићемо на интернет и видео промоцију. У плану је и нова видео презентација и редизајн сајта Туристичке организације, како бисмо што ефикасније представили понуду Општине. У оквиру програма рада налази се план промотивних активности који обухвата медијску промоцију и ослушкивање тржишта, промоцију преко интернета и штампаног материјала, учешће на сајмовима и остале  активности. На план промотивних активности у 2021. години добили смо сагласност Туристичке организације Србије и план је у складу са програмима ТОС-а и локалних туристичких организација. Захваљујући тој сагласности моћи ћемо да конкуришемо за добијање средстава на конкурсима које расписују министарства, истиче директорка Туристичке организације Јасна Јовић.

Скупштина је донела одлуку о неприхватању предлога одборника Групе грађана „Пресек“ Слађана Миљковића, за доношење одлуке о изменама одлуке о месним заједницама, јер је у супротности са Законом о локалној самоуправи.

Донето је решење о престанку функције члана Општинског већа Александра Марковића, дипломираног правника из Калишта, који ће у наредне четири године бити на челу Центра за социјални рад Мало Црниће. За директора Библиотеке „Србољуб Митић“ именована је Данијела Божичковић Радуловић из Петровца на Млави, која је и до сада обављала ту функцију. У наредне четири године Управни одбор Библиотеке ће чинити: Мирослав Митровић (председник), Живојка Милић, Милош Јевтић, Драгана Костић Милутиновић и Маријана Радојковић, док су у Надзорни одбор именовани: Виолета Тодоровић (председник), Стевица Милојевић и Ратко Марјановић.

                                                   СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ

По завршетку заседања председник Општине Мало Црниће Малиша Антонијевић је позвао све грађане који то до сада нису учинили, да се путем е – управе пријаве за вакцинацију која се спроводи у Дому здравља. Он је такође најавио нову меру за помоћ предузетницима који упошљавају до 10 радника. Наиме, у наредном периоду локална самоуправа ће субвенционисати 50 одсто средстава, а највише до милион динара, при куповини машина и основних средстава за обављање делатности приватних предузетника.

                                                                                                            Д.Динић