Од 16. децембра до 6. јануара у Градском парку у Пожаревцу одржава се Новогодишњи и Божићни вашар.

Продаја производа вршиће се у привременим објектима, на двадесет дрвених тезги.

Производи који ће се продавати на Новогодишњем и божићном вашару подељени су у три категорије: новогодишњи поклони (честитке, украси, зимске капе, шалови, рукавице, чарапе и слично), рукотворине и сувенири и домаћа храна и пиће (кувано вино, кувана ракија, домаћи специјалитети, мед, домаћи сиреви, гастрономија и слично).

Право на доделу површине јавне намене и закуп привременог објекта за продају производа имају регистроване занатске, трговинске и угоститељске радње, регистровани винари и произвођачи ракија, регистрована пољопривредна домаћинства, произвођачи органске и домаће хране, произвођачи сувенира и рукотворина организовани у регистрована  удружења  грађана.

Пријављивање за учествовање и продају производа вршиће се до 16. децембра , по објављеном јавном позиву на сајту Града Пожаревца и у локалним медијима.

Избор учесника вршиће се по редоследу предаје захтева за доделу површине јавне намене и на основу испуњења следећих услова: да излагач испуњава тражене услове, што доказује приложеном документацијом уз пријавни лист, да обавља делатност која се уклапа у планирани садржај манифестације и редослед пријава.

Закуп привременог објекта од 1м2 са 1м2 манипулативног простора кошта 5.000 динара, а закупац уплаћује на рачун јавних прихода буџета Града Пожаревца број: 840-714565843-77, по моделу 97, са позивом на број (ПИБ), са назнаком – накнада за коришћење површина јавне намене.

Подносилац захтева дужан  је да уплати и локалну административну таксу на рачун број 840-742241843-03, по моделу 97, са позивом на број 52080 у износу од 1.577 динара по важећој таксеној тарифи.

 

Share.

Comments are closed.

Skip to content