Душан Љутић, Драгослав Милановић, Рената Павешковић и Бранислава Савовић

У организацији Друштва судија Србије, 23. фебруара у Вишем суду у Пожаревцу одржан је округли сто на тему: „Истраживање професионалног интегритета судија“.

Од председника Основног суда у Великој Плани и заменика председнице Друштва судија Србије Ренате Павешковић сазнајемо да је Друштво судија Србије у оквиру пројекта „Акциони план за подршку Друштва судија Србије Високом савету судства“, који спроводи уз подршку Амбасаде Краљевине Холандије, заједно са Бироом за друштвена истраживања, спровело истраживање о ставовима судија о стању судства у Србији.

-Циљ истраживања је био да се анонимном анкетом дође до ставова судија о неким од најважнијих питања за правосуђе и последично одреде даљи правци деловања удружења. Истраживање је вршено у току пролећа и лета 2022. године на узорку од 1.211 испитаника и у анкетама судије су се изјашњавале о најважнијим питањима из области функционисања судова, као што су: независност, непристрасност, материјални положај судија, трајање судских поступака, вредновање судија, однос судија и медија, слободно изражавање судија, однос судства и грађана, однос са професионалним удружењима, казала је Рената Павешковић.

Судија Вишег суда у Пожаревцу и председник Одељења Друштва судија Србије за подручје Вишег суда у Пожаревцу Бранислава Савовић наглашава да се ради о једном од десет планираних округлих столова, на коме се говорило о истраживању које је рађено на тему професионалног интегритета судија.

-Резултати овог истраживања веома су значајни за правосуђе Србије и очекује се да у будућем периоду буду имплементирани, односно да ово струковно удружење ради на имплементирању и побољшању правосудног система. Одређена решења већ су имплементирана кроз сет правосудних закона који су донети након што су ови упитници рађени. Судије су исказале високи професионални интегритет у погледу етике и морала, стручности, потребе за едукацијом. Ово истраживање је било веома обимно, с обзиром да је обухватило 1.211 испитаника, што је заиста репрезантативно за било које истраживање и у том смислу је дало одређене закључке који су за струку веома битни посебно за будући период, закључила је Бранислава Савовић.

На скупу се поред истраживања говорило о вредновању рада и правосудним законима, а присуствовале су судије Вишег суда у Пожаревцу, Привредног суда у Пожаревцу, Основног суда у Пожаревцу, подручних основних судова у Петровцу на Млави и Великом Градишту, судске јединице у Кучеву, судијски помоћници и волонтери.

                                                                        Д.Динић

Share.
Leave A Reply

Skip to content