На седници локалног парламента у Жабарима којом је председавао Дејан Адамовић разматрано је девет тачака дневног реда. Најпре је већином гласова усвојена одлука о оснивању Канцеларије за младе у оквиру Туристичке организације општине Жабари. Према речима председника Скупштине општине, у Канцеларији за младе обављаће се послови који се односе на подстицање младих да се организују, удружују и учествују у друштвеним токовима, послови заштите интереса младих и помоћ у остварењу њихових интереса. Такође, ту је и сарадња са омладинским организацијама и удружењима и помоћ у њиховом раду, као и подстицање и остваривање сарадње која се односи на омладину и улогу младих на овом подручју.

Слободанка Мисић, Дејан Адамовић, Драги Пауновић, Иван Раденковић

У наставку седнице одборници су дали зелено светло на програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Жабари за 2023. годину, као и измену одлуке о коефицијентима за обрачун и исплату плата за изабрана, именована и постављена лица Општине Жабари и Скупштине општине Жабари. Овом изменом предвиђено је да председник и чланови Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ имају право на одговарајућу месечну новчану накнаду и то председник 35.000 динара, члан 28.000 динара и члан испред запослених 14.000 динара.

                                            НА ЧЕЛУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ЈЕЛЕНА СТОЈАДИНОВИЋ

Образован је Савет за здравље општине Жабари у саставу: Ненад Вујчић (председник) и чланови Александра Миловановић, Милош Јенић, Биљана Димитријевић и Тања Митић. За члана Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ именован је Небојша Миловановић, дипломирани правник из Ореовице, док је на дужност директора Центра за културу „Војислав Илић Млађи“ на мандатни период од четири године поново изабрана Јелена Стојадиновић, мастер економиста из Божевца.

Већином гласова дата је сагласност на годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за подручје општине Жабари за 2023. годину. Укупна површина пољопривредног земљишта у државној својини износи 655 хектара, од чега је до сада на основу важећих уговора издато 155 хектара и за ову годину планирана површина за закуп и коришћење је 253 хектара.

                                                                                                  Д.Динић

Share.

Comments are closed.

Skip to content