2021-03-12T21:26:26+01:00 12. марта, 2021. 21:26 |

У Жабарима: Усвојен први ребаланс буџета

Одборници Скупштине општине Жабари  усвојили су први овогодишњи ребаланс   буџета. Према речима председника Скупштине општине Дејана Адамовића,  овом одлуком предвиђено је повећање буџета за 96.324.000 динара, тако да после ове измене он износи 433.384.000 динара.

-Ово повећање последица је коригованог суфицита буџета на дан 31.12.2020. године који је износио 117.082.000 динара. Део тих средстава у износу од 20.808.000 динара распоређен је кроз Одлуку о буџету, а остатак од 96.214.000 динара распоређује се кроз различите програме, наглашава Адамовић.

Од аналитичара буџета Надице Ивковић сазнајемо да је додатних милион динара распоређен на програм – становање, урбанизам и просторно планирање у складу са Одлуком о пружању стамбене подршке на територији општине Жабари. За комуналну делатност кроз програмску активност управљање и одржавање јавног осветљења опредељено је 15 милиона динара. За заштиту животне средине предвиђено је додатних 9,1 милион динара, од чега за израду пројектне документације која се тиче управљања комуналним отпадом 3,5 милиона динара.

-Наша општина се налази у предлогу пројекта „Чиста Србија“ који се односи на изградњу канализационе мреже, а реализује га Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. За геодетске услуге и откуп земљишта који претходе изградњи канализационе мреже, Општина Жабари ће издвојити 5 милиона динара, као и 600.000 динара за санацију бујичних потока. За саобраћајну инфраструктуру предвиђено је додатних 30.050.000 динара и то 2.050.000 динара за летње одржавање путева и 28 милиона за асфалтирање улица. Програм „Помоћ у кући за стара лица“ изискује додатних 3,5 милиона динара, а реконструкција Центра за социјални рад 200.000 динара. На трошкове Општинске управе који се односе на пројектну документацију, стручне услуге, текуће поправке и одржавање, материјал за посебне намене, опрему за саобраћај, порезе, таксе за одводњавање опредељује се 37.364.000 динара. Већи део издвојених средстава односи се на пројектну документацију и израду стратешких докумената, који су предуслов за даља капитална улагања, као и стварање могућности за учешће на конкурсима и повлачење средстава са виших нивоа власти, закључила је Надица Ивковић.

У наставку седнице одборници су дали сагласност на измењену одлуку о давању назива улица и других делова насељених места и Декларацију о улози функције управљања људским ресурсима у Општини. То подразумева да ће Општина Жабари континуирано развијати, проширивати и унапређивати организацију, улогу, значај и капацитете за спровођење функције управљања људским ресурсима у органима и службама, јавним предузећима, установама и другим организацијама чији је оснивач.

Већином гласова усвојени су извештај о реализованим јавним набавкама и извршеним уговорима у 2020. години,  извештај о реализацији годишњег програма одржавања, уређења и изградње комуналне инфраструктуре и објеката јавне намене за 2020. годину, измена и допуна овог програма за 2021. годину, одлука о рушењу помоћне зграде, одлука о изради првих измена и допуна Плана генералне регулације насеља Ореовица, измењена одлука о организацији рада доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти на територији општине Жабари.

                                                    УНАПРЕЂЕЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА

Одборници су усвојили Стратегију за унапређење предшколског васпитања и образовања општине Жабари за период од 2021. до 2026. године. Она је настала у оквиру пројекта „Подршка реформи система предшколског васпитања и образовања – SUPER“  који је предмет потписаног Протокола између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Општине Жабари.

-Како је основни циљ овог документа препознавање постојећих проблема и њихово решавање, унапређење и развој предшколског васпитања и образовања, као и повезивање свих актера локалне заједнице, желимо да омогућимо потпуну реализацију плана. Стратегија осликава тренутно стање и активне проблеме у области предшколског васпитања и образовања, уједно указујући на могућност превазилажења тих проблема. Израда ове Стратегије има за циљ побољшање услова и квалитета услуга Предшколске установе „Моравски цвет“, али и већи обухват деце узраста 3 – 5,5 година. Усвајањем ове Стратегије, Општина Жабари настоји да унапреди предшколско васпитање и образовање на нашој територији и створи амбијент једнаких могућности за најмлађе суграђане, истиче председник Општине Јован Лукић.

                                                                  ПРОГРАМИ РАДА УСТАНОВА

Дата је сагласност на извештај о пословању Предшколске установе „Моравски цвет“ за 2020. годину, извештај о раду Комисије за враћање земљишта, извештаје о раду Центра за културу „Војислав Илић Млађи“ и Центра за социјални рад за прошлу годину, извештаје о раду за прошлу годину и планове и програме рада за текућу годину Народне библиотеке „Проф. др Александар Ивић“ и Туристичке организације општине Жабари.

Одборници су дали зелено светло на извештај о раду за 2020. годину и план рада за 2021. годину Штаба за ванредне ситуације, одлуку о образовању Штаба за ванредне ситуације, Оперативни план за одбрану од поплава за воде другог реда, одлуку о процени ризика од катастрофа, одлуку о организацији цивилне заштите. Донето је решење за субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање, решење о именовању Дејана Станојевића за члана Одбора за избор и именовање и Ане Ђурђевић за члана Управног одбора Центра за социјални рад општине Жабари.

Председник Скупштине општине Дејан Адамовић је обавестио одборнике да је формирана нова  одборничка група „Жабарска иницијатива“ чији је шеф Небојша Сарић, а заменик Саша Беговић.

                                                                                    Д.Динић