Завршни рачун буџета Општине Жагубица за 2020. годину био је тема осмог заседања Скупштине. Седницом је председавала Оливера Пауљескић, а присуствовала су 22 од укупно 25 одборника.

Одлуку о завршном рачуну прошлогодишњег буџета одборници су донели једногласно, а према речима Оливере Пауљескић укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година износили су 529.128.000 динара, а извршени  расходи и издаци 512.588.000 динара. Разлика између укупних примања и издатака је износила 16.540.000 динара. Вишак прихода, односно буџетски суфицит, пренет је у ову годину.

-Буџет Општине Жагубица је у 2020. години извршен 83 одсто у расходима у односу на планирана средства и 84 одсто у приходима, нагласила је Пауљескић.

У општински Савет за младе на мандатни период од четири године именовани су: Бојан Станојевић из Жагубице, Дивна Дервишевић из Лазнице, Драган Стојановић из Крупаје, Оливера Станковић из Јошанице и Сања Ђорђевић из Крепољина.

У наставку седнице дата је сагласност на извештај о раду председника Општине Жагубица за прошлу годину. Активности су базиране на основним опредељењима општине дефинисаним на унапређењу туристичке, пољопривредне и руралне инфраструктуре и понуде, развоју предузетништва и стварању амбијента за привлачење инвестиција, унапређењу инфраструктуре, заштити животне средине и унапређењу образовања, здравства, спорта, културе, социјалне заштите и осталих области. Традиционално изузетно добра и коректна сарадња општинских и републичких власти омогућила је успешну реализацију веома значајних пројеката који ће допринети унапређењу услова за економски развој и побошљање квалитета живота у општини. И поред низа непредвиђених околности, пре свега због епидемије, реализовани су многобројни пројекти по насељима. Радили су се спортски терени, адаптирали домови културе, здравствени и образовни објекти, изводили радови на рехабилитацији мреже општинских јавних путева, одржавали и дограђивали водоводи, изведен део радова на доградњи секундарне мреже фекалне канализације у Лазници и делу канализационе мреже у Жагубици…

Кроз програм подршке пољопривреди и руралном развоју, регистрованим газдинствима исплаћени су регреси за свако новорођено теле у укупном износу од око 4 милиона динара. Уз подршку Кабинета министра без потрфеља задуженог за популациону политику и демографију реализован је пројекат  вредан 12.690.255 динара, који је обухватио реконструкцију, адаптацију и санацију зграде Дечијег вртића „Полетарац“ и мере едукације из области популационе политике. Средствима Министарства државне управе и локалне самоуправе у укупном износу од 6.836.217 динара реализован је пројекат реконструкције објекта Дома културе у Сигама. У циљу подршке младима средствима из буџета исплаћиване су стипендије студентима и ученицима и подржане су спортске организације и клубови. Реализовано је више донаторских регионалних пројеката у којима је Општина Жагубица заступљена као партнер, као што је пројекат унапређења пружања услуга социјaлнe заштите који се спроводи у оквиру Програма подршке Владе Швајцарске развоју општина Swiss PRO. Значајан број пројеката Општина је реализовала самостално уз подршку међународних и домаћих фондова (Swiss PRO – Пројекат подршке ЈЛС у јачању капацитета за унапређење електронске управе, Swiss PRO – Пројекат ЈЛС у успостaвљању саветодавне службе за грађане, EU PRO – Пројекат промоције локалних пчелара, културне баштине и природних лепота општине Жагубица кроз GIS…). Средствима EU PRO у укупном износу од 12.179.906 динара замењено је котловско постројење и извршена климатизација објеката Дома здравља, побољшана је енергетска ефикасност и створени су бољи услови за пружање здравствених услуга пацијентима, као и рад запослених. Општина је у 2020. години додатно финансијски подржала Дом здравља средствима од 3.358.895 динара за поправку зграда, сервисирање и набавку нове опреме и израду пројектно – техничке документације.

Такође, одборници су упознати са спроведеним изборима за чланове савета месних заједница и дали су зелено светло на извештај о припремљености система одбране од града на територији Радарског центра „Петровац“ за сезону 2021. године.

                                                                                                            Д.Динић

Share.

Comments are closed.

Skip to content