Одсек примењених инжењерских наука – некадашња Висока техничка школа струковних студија у Пожаревцу уписаће на прву годину студија 200 бруцоша.

За наредну школску годину предвиђен је упис 149 студената који ће се финансирати из буџета и 51 самофинасирајућег студента.Пријављивање за упис почиње 29. јуна и траје три дана до 1. јула. По конкурсу, за школску 2021/2022. предвиђен је упис на студијским групама Прехрамбена технологија и нутриционизам  40 места, Заштита животне средине 30, Машинство 30, Заштита биља 40, Електротехника и рачунарство 60 студената.

Ове године, као и ранијих, највише интересовања се очекује за упис на електротехнику и прехрамбену технологију – нутриционизам. 

Висока техничка школа струковних студија Пожаревац  од прошле године је прикључена Академији техничких струковних студија у Београду. Реформом високог школства дошло је укрупњавања високошколских установа. Некадашња Висока техничка школа струковних студија Пожаревац сада је одсек за примењене инжењерске науке Пожаревац. Традиционално, доста њих жели да упише и студијску групу заштита животне средине и постане инжењер екологије, док је интересовање за машинство нешто слабије, мада је ова струка перспективна за запошљавање, каже директор, др Владан Ђулаковић:

Др Владан Ђулаковић

– Пошто смо ослоњени на електропривреду, термоелектране и коп у Костолцу, машинским инжењерима се овде отвара могућност за запошљавање о чему треба размишљати при избору занимања.

Перспективе за запошљавање има и кроз школовање на пољопривредној студијској групи Заштита биља, али је посао који се касније ради тежак. Отуд је и мање занимање за ове студије, сматра др Ђулаковић: 

-Посао је везан за пољопривреду и ради се на отвореном. На посао се не чека дуго, два до три месеца и могућности су велике, од пољопривредних апотека до компанија које се баве производњом и прометом средстава за заштиту биља као и саветодавним пословима о правилној примени агротехничких мера усмерених према пољопривредним произвођачима. Постоје могућности и за посао у фито фармацији која је сада јако актуелна.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Термин предвиђен за полагање пријемног испита за упис на Академију техничких студија – Одсек примењених инжењерских наука у Пожаревцу је понедељак, 5. јул. Пријемни испит је изборни за све студијске програме и полаже се тест општег образовања или тест из математике. Пријемни испит се организује у школи, а распоред полагања се објављује два дана раније. Сви кандидати који долазе на полагање пријемног испита треба са собом да понесу личну карту или пасош, прибор за писање и да буду у предвиђеној просторији 30 минута пре почетка. Дежурни наставници на испиту распоредиће кандидате на места за рад и поделиће тестове.

 Сви материјали за припрему пријемног испита су доступни на сајту школе студентима да би се добро спремили и успешно положили.

За упис на неки од пет понуђених студијских програма утврдиће се ранг листа кандидата на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутог на пријемном испиту из математике или теста општег информисања. Максималан број поена је 100, од тога 40 на основу успеха у средњој школи и 60 на пријемном испиту. Збир бодова одређује место на ранг листи приликом уписа. За буџетске студије је потребан најмање 51 бод, а за самофинансирајуће 30 бодова.

Упис примљених кандидата на Одсеку за примењене инжењерске науке биће обављен од 9. до 13. јула.

Д. Д.

Share.

Comments are closed.

Skip to content