У први разред средњих школа на Браничевском округу, према плану за школску 2024/2025. годину, биће уписано укупно 1278 ученика. Будућим средњошколцима на располагању су три гимназије, седам стручних школа економских, техничких, медицинских и пољопривредно – прехрамбених усмерења и једна уметничка школа.

Полагање завршног испита, који се састоји из три теста, српског језика, математике и изборног предмета биће организовано 17, 18. и 19. јуна, након чега ће се пријављивати листе жеља. На основу резултата са завршног испита као и на основу постигнутог успеха у VI, VII и VIII разреду и учешћа на такмичењима, правиће се ранг листе после којих следи упис у три круга.

ПРИЈЕМНИ ЗА УМЕТНИЧКЕ И СПЕЦИЈАЛНЕ ШКОЛЕ

За специјализоване гимназије и одељења и за уметничке школе је потребно да ученик положи пријемни испит. 

У Браничевском округу једина уметничка је Средња музичка школа „Стеван Мокрањац“ у Пожаревцу.  Постоје и две гимназије, у Пожаревцу и Петровцу  са специјалним одељењима за рачунарство и информатику.

 Пријемни испити за први разред  Музичке школе биће обављени 17, 18. и 19. маја. Музичка школа „Стеван Мокрањац“ у Пожаревцу уписује у први разред укупно 24 ученика, по 8 дизајнера звука, музичких извођача класичне музике и музичких сарадника.

 Пријемни испит за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику биће, према плану уписа, организовани 18. маја у 12 часова. Специјална одељења у којима се уписује по 20 ученика, имају Пожаревачка и Гимназија у Петровцу на Млави.

За разлику од завршног испита који се ради у матичним основним школама, пријемне испите за уметничка усмерења и специјална одељења организују средње школе.

Иначе, све информације о плану и терминима завршног и пријемних испита могу да се прате преко Портала „Моја средња школа“. Та платформа омогућава и да се електронским путем заврше све активности у вези са пријемним и завршним испитом и уписом у први разред средњих школа за 2024/2025. годину.

                                                                                                                                Р. Н.

Share.
Leave A Reply

Skip to content