2020-04-06T12:00:36+02:00 6. априла, 2020. 12:00 |

Велико Градиште : Дозволе за кретање током полицијског часа

 

Грађани којима је потребна дозвола за кретање у време полицијског часа за пружање услуга  неге болесног лица, помоћи у кући  и  персоналног асистента,  потребно је да се захтевом обрате локалној самоуправи и доставе потребна документа која потврђују разлог за издавање ове дозволе.

Лица којима је потребна ова врста помоћи потребно је да поднесу захтеве са одговарајућом медицинском документацијом као и ЈМБГ и местом кретања за особу која пружа помоћ, поштом на адресу Општинске управе Општине Велико Градиште, Житни трг бр.1 или електронским путем на е-адресу: milavesna06@yahoo.com .

Јединица локалне самоуправе је дужна да након провере података достави захтеве Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, које ће затим контактирати Министарство унутрашњих послова ради издавања дозволе.