„Електромрежа Србије“ обавестила је власнике и кориснике непокретности у Месној заједници Велико Градиште, Општина Велико Градиште, чије се парцеле налазе у заштитном појасу далековода 110, 220 и 400 КВ, односно у висини испод фазних проводника: ДВ 1196/1 Рудник 1 – Рудник 3, 1196/2 ТС Рудник 3 – ТС Велико Градиште и ДВ 1270 ТС Бела Црква – ТС Велико Градиште да је Акционо друштво „Електромрежа Србије“ Београд – Служба за одржавање ВНВ Београд започело са радовима на сечи растиња у заштитном појасу далековода, као и на његовом проширењу.

Радови су отпочели 1. јануара ове године. Обавеза је власника парцела да након сече дрвећа преузму и склоне посечено растиње и стабла. Такође, није дозвољена нова садња нити изградња објеката у близини, испод и изнад далековода да се не би угрозио његов. 

Непоступање у складу са овим обавештењем повлачи прекршајну одговорност у складу са Законом о енергетици.  

Share.

Comments are closed.

Skip to content