2020-03-30T11:33:55+02:00 30. марта, 2020. 11:33 |

Велико Градиште: Забрањен рад зелених пијаца

На основу члана 41. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљања у ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/2018), у вези Одлуке о проглашењу ванредног стања за територију Републике Србије („Службени гласник РС“ број 29/2020) Општински штаб за ванредне ситуације општине Велико Градиште, на седници одржаној дана 29.03.2020. године  донео је

Н А Р Е Д Б У 

  1. Ради сузбијања и спречавања ширења заразне болести Covid-19 и заштите становништва од те болести, забрањује се рад свих зелених пијаца на подручју општине Велико Градиште.
  2. Наредба ступа на снагу даном доношења, а примењује се од 30.03.2020. године.

 

                                                                                                                         Командант штаба
                                                                                                                           Драган Милић