2021-05-10T08:41:57+02:00 10. маја, 2021. 08:41 |

Водопривреда: Обимни послови на одржавању и санацији водотокова

У Водопривреди Пожаревац, први квартал текуће године обележила је велика динамика, која ће се по свему судећи наставити и надаље.

Директор овог колектива Ненад Милановић наглашава да је након 2020. године, током које су успешно реализовани велики пројекти и послови на редовном одржавању и санацији водотокова првог и другог реда, тренутно фокус на организационим припремама текућих и предстојећих послова планираних за ову годину.КЉУЧНО ЈЕ ДЕЛОВАТИ ПРЕВЕНТИВНО И НА ВРЕМЕ

Колектив пожаревачке Водопривреде очекује почетак радова на редовном одржавању водних објеката за заштиту од штетног дејства вода првог реда, вероватно и санације уочених оштећења, уз унапређење постојећих система. Инвеститори тих активности су „Србијаводе“ и „Ђердап“. Такође су у општинама Браничевског управног округа спроведене јавне набавке на одржавању водотока другог реда, које је добила Водопривреда. 

Ненад Милановић

Директор Ненад Милановић истиче да се ове, као и претходних година, надају доброј сарадњи са локалним самоуправама и додаје: 

– Поред радова на водотоцима првог реда, мора се дати на значају и радовима на водотоцима другог реда, који ће додатно смањити опасност од штетног и разорног дејства вода, чиме се омогућава заштита насеља, објеката инфраструктуре, пољопривредних површина и водопривредних објеката. Локалне самоуправе у томе имају пресудну улогу, у циљу сагледавања и планирања активности на тим објектима, уз искуство из претходног периода које даје основ за правовремено и ефикасно приступање овој проблематици. 

– Спремни смо да учествујемо у тендерима и јавним набавкама и да на основу наших предлога добијемо адекватне послове који су у оквиру нашег пословања. Циљ је да што већи број насеља и објеката буду заштићени од штетног дејства воде, као и да са јавним предузећима и нашим локалним самоуправама уложимо напор и укажемо на важност превентивног деловања. Свакако, план нам је да учествујемо у свим јавним набавкама и пословима који су у сфери деловања нашег предузећа, без обзира на то ко је инвеститор, а чврст ослонац су нам дугогодишње искуство и исказани квалитет, наглашава Милановић. 

РАДОВИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Град Пожаревац је ове године издвојио средства за радове на водотоковима другог реда, с циљем да се додатно смањи опасност од штетног дејства воде. По том основу, Водопривреда д.о.о. Пожаревац тренутно реализације три уговора на водотоковима друге категорије. 

-У току је интервенција на водотоковима друге категорије на подручју града, која има за циљ заштиту земљишта од деградације. Тим су уговором обухваћени редовно одржавање и уређење бујичних токова, чишћење бетонских канала за евакуацију бујичних вода, као и дренажних канала, односно, реципијената. Уређена су два водосабирника за пријем брдских вода у Кленовнику и Ћириковцу, а предстоје и радови у месним заједницама Кленовник, Ћириковац, Кличевац, Речица и Пољана, наводи руководилац техничке припреме Вук Марковић.

Водопривреда Пожаревац је ангажована и на редовном одржавању и чишћењу речног канала „Стара Млава“, у циљу нормалног функционисања канала од црпне станице „Срећно“ до Летњиковца. Конкретно, тим уговором су обухваћени радови на редовном одржавању система  „Стара Млава“, од црпне станице „Срећно“ до Летњиковца у насељу Бубушинац, на уливу у реку Млаву преко црпне станице „Срећно“, као и од насеља Бубишинац до насеља Трњане, где је гравитациони улив у Млаву, у укупној дужини од око 15 километара. 

– На територији града Пожаревца уговорено је и редовно одржавање и чишћење брежанског канала, од градског хиподрома до улива у Велику Мораву, ради неометане евакуације површинских и отпадних вода. Ти радови на редовном одржавању, чишћењу и санацији брежанског канала требало би да почну током ове недеље, а предвиђене су и активности на одржавању канала и санацији дела бетонске кинете у деловима где су постојеће урушене и долази до оштећења обала, истиче Марковић.С Е Ћ А Њ Е

Драган (Чедомира) Младеновић (1944-2021)

Ових дана, напустио нас је један од великих људи Водопривреде. Драган Младеновић је скоро цео свој радни век провео у овом предузећу, радећи и борећи се за колектив и добробит друштва.

Рођен је 16.05.1944. године у Рупњу. Завршио је Вишу грађевинску школу у Нишу и стекао звање грађевинског инжењера. У предузећу је од 20.07.1967. године. Обављао је послове пословође, шефа градилишта, шефа техничке припреме, руководиоца градње, руководилац сектора плана и анализа… Учествовао је у значајним радовима које је ово предузеће обављало широм Србије: Сокобања, Ковин, Крагујевац, на Дунаву, Великој Морави, Млави, Пеку… У периоду од 01.07.1979. године до 01.04.1985. године, био је технички директор ООУР „Морава“, а у ООУР „Бродарство“ од 01.10.1987. године. Као помоћник директора Водопривреде почео је да ради од 01.04.1990. године, од 01.04.1996. године постао је заменик директора, а од 2001. године извршни директор за опште послове. На том радном месту је дочекао и пензију 2007. године. 

У „Водопривреди“ ће бити упамћен као човек ведрог духа, човек који је волео спорт, вођа тима на спортским играма. Увек је био спреман за шалу, али и за посао, непроцењив по искуству и знању, педантан и вредан.

И док је био у пензији, обилазио је своје колеге, упознавао нове, био је радо виђен гост у његовој Водопривреди.

Уз изразе саучешћа Драгановој породици, последњи поздрав Драгану од колега из „Водоприведе“ Пожаревац.

Р. Н.