Јединице Војске Србије, 10. и 14.  маја, у времену од 8 до 15 часова,  на полигону „Могила“ изводиће вежбе са бојним минско – експлозивним средствима. Вежбе ће обухватати објекте Циганске ливаде, Могила и Градско брдо.

Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега на овом  простору, у наведеном времену.

Полигонски – вежбовни простор на коме ће се изводити вежбе са бојним МЕС биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: „НЕ ИДИ ДАЉЕ – МИНЕ“ и обезбежен стражарима.

У току активирања МЕС у овим рејонима долазиће до долета делова материјала који се руши, земље и камена и представљају сталну опасност за лица која се не придржавају овог обавештења, јер могу да изазову погибију, или тешко повређивање лица која су у близини.

Обавештава се становништво да у наведеном периоду не борави у означеном простору и да је најстроже забрањено свако прикупљање и дирање неескплодираних минско – експлозивних средстава, јер је то опасно по живот. При наиласку на неексплодирана МЕС свако лице дужно је да о томе одмах обавести најближе органе полиције, или Команду ЦО КоВ у Пожаревцу.

Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве који могу настати дирањем неексплодираних МЕС и њихових делова.

Све детаљније информације могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу.

Share.
Leave A Reply

Skip to content