2021-02-11T09:09:21+01:00 11. фебруара, 2021. 09:09 |

Заседа Скупштина града Пожаревца

На седници Скупштине града Пожаревца која  се одржава данас, у оквиру дневног реда између осталог, наћи ће се предлог закључка којим се усваја Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња са територије Града Пожаревца за период 2021–2023. године.

Овом приликом одборници ће расправљати и о предлогу одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа „Љубичево“. На предстојећој седници градске скупштине којом ће председавати Предраг Мијатовић наћи ће се предлог решења о давању сагласности на програме и планове рада и развоја и финансијске планове установа и фондације за 2021. годину и то: Центра за социјални рад, Историјског архива, Центра за културу, затим Народне библиотеке „Илија М. Петровић“, Градског женског хора „Барили“, Народног музеја, Спортског центра Пожаревац, Туристичке организације, Апотекарске установе и Фондације Миленин дом – Галерије Милене Павловић – Барили.

Такође, на дневном реду наћи ће се и предлог одлуке о држању домаћих и егзотичних животиња, као и измена правилника о начину, методама хватања и збрињавања паса и мачака на територији града.
Последња тачка дневног реда односи се на предлоге аката из области избора, постављења, именовања, разрешења и престанка мандата.
Седница ће се због тренутне епидемиолошке ситуације одржати у великој сали пожаревачког Центра за културу.

М. П.