На седници локалног парламента  у Петровцу којом је председавао Миланче Аћимовић усвојен је нови ребаланс буџета, а основни разлог за ову измену јесте преусмеравање средстава са апропријација на којима би до краја године остала неискоришћена, на оне апропријације где су неопходна за нормално функционисање буџета.

-Када говоримо о расходном делу буџета најзначајније су промене у оквиру програма – функционисање локалне самоуправе, где се отвара нова апропријација по основу процентуалног учешћа Општине са 10 посто, у финансирању обнове фасаде преко фондова међународних организација. Такође се повећавају средства у оквиру истог програма на апропријацији – новчане казне и пенали по решењу судова, средства за надзор због непредвиђених радова, повећавају се средства у оквиру програма – организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре због додатних радова на реконструкцији локалне путне мреже и повећавају се трансферна средства Дому здравља за исплату неких плата медицинског особља. Како укупан обим буџета остаје исти, ова средства се обезбеђују на другим апропријацијама у програмима пољопривреде, основног и средњег образовања и опште услуге локалне самоуправе, где би остала неискоришћена до краја године. Остале промене се углавном односе на преусмеравање  средстава са једне апропријације на другу у оквиру истог корисника, истиче Јадранка Младеновић, руководилац Одељења за финансије и буџет.

            У првих девет месеци 2018. године укупно остварење прихода са пренетим неутрошеним средствима из претходне године износи 64 одсто, док је извршење расхода 61,38 одсто. Укупни буџетски суфицит од 43.334.000 динара искоришћен је за покриће главнице кредита и лизинга и после извршене корекције резултата на рачуну буџета 30.септембра текуће године налазило се 30.997.000 динара.

            -Познато је да је пуњење буџета у четвртом кварталу боље, тако да очекујемо да остварење до краја године буде између 97 и 100 процената, што улива наду да ћемо све обавезе сервисирати, рекао је председник СО Миланче Аћимовић.

            У наставку седнице одборници су дали зелено светло на предлог одлуке о промени Статута Општине, којим се он усаглашава са одредбама Закона о локалној самоуправи, а усвојене су и одлука о изради плана детаљне регулације асфалтне базе у насељу Ждрело, измењена одлука о социјалној заштити Општине Петровац, одлука о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину и решење о отуђењу непокретности из јавне својине непосредном погодбом. За директора ЈКП „Паркинг сервис“ именован је Саша Ранђеловић, дипломирани економиста из Петровца, а изабран је и нови члан Управног одбора Предшколске установе „Галеб“, Општинска комисија за планове, чланови Општинског савета родитеља, школских одбора основних школа у Мелници, Шетоњу, Великом Лаолу, Буровцу и Средње школе Младост.

                                                                                                                                                                       Д.Динић

Share.

Comments are closed.

Skip to content