2020-09-15T10:24:07+02:00 15. септембра, 2020. 10:04 |

Због транспорта багера затворен пут Брадарац-Дрмно

 

До 16 сати затворен је пут Брадарац – Дрмно због транспорта багера дреглајн на Површински коп „Дрмно“, у складу са решењем о привременом режиму саобраћаја на путу од државног пута IIб  реда број 372.