Одстрањивање органа и ткива врши се исто као и сваки други хируршки захват.Подаци о личности добровољног даваоца и примаоца људских органа поверљиви су и морају бити заштићени од неовлашћеног приступа.Податке о личности преминулог даваоца људских органа није дозвољено давати примаоцу, а податке о личности примаоца није дозвољено давати породици преминулог даваоца.

Центар за пресађивање људских органа обавезан је да пре сваког пресађивања провери да ли је спроведена процена подобности органа и даваоца, као и да ли су испуњени сви услови очувања и превоза достављених органа, у складу са законом.

За паковање, означавање и превоз људских органа одговоран је тим за узимање људских органа.Све здравствене установе, односно правна лица која учествују у превозу људских органа морају да обезбеде примену одговарајућих СОП – ова како би очували њихов квалитет у току превоза, као и прихватљиво време превоза.

Током донорске операције, пре уклањања донираних органа, у њих се убризгава ледени раствор.Ово представља почетак процеса чувања донираних органа.Стерилни лед се такође смешта у тело донора, представљајући додатну помоћ у хлађењу органа.Када се органи уклоне из доноровог тела, пакују се у стерилне кутије.Начин паковања, означавања и превоза људских органа у оквиру Националне и Међународне сарадње прописује министар здравља.

Share.

Comments are closed.

Skip to content