Плодоред је сукцесивно гајење различитих култура на истом земљишту у циљу одржавања производних карактеристика тог земљишта. За пољопривредно земљиште најважнији је однос органске материје, воде, ваздуха и чврстог дела, јер они одређују оптималну структуру. Пољопривредно земљиште се разликује од природног, јер је људска активност променила природне токове.

Плодоредом директно утичемо на физичке, хемијске и микробиолошке особине земљишта. На тај начин правилним избором смене усева утичемо на плодност пољопривредног земљишта. Правила која треба поштовати при избору смене култура су:

-Културе са плитким  кореновим системом узгајати пре култура са дубоким кореновим системом;

-Смењивати културе које производе велику и малу биомасу корена;

-Смењивати културе које троше азот са онима које га фиксирају

-Мењати лиснате и коренасте културе;

-Поштовати правило о минималном броју година након којих нека култура може поново доћи на исто место;

-Мењати јаре и озиме усеве, јер је бољи распоред рада и контрола корова;

-Када је могуће примењивати предсетву,  подсетву, накнадну сетву, међусетву и зеленишно ђубрење.

Предности које се постижу поштовањем плодореда, осим одржавања плодности земљишта,  јесу и сузбијање самониклих трава и паразита биљака.

Биљке за обнову земљишта oстављају земљиште са бољим условима у односу на претходно стање и то су кукуруз, репа, кромпир, парадајз, дуван, сунцокрет.

Биљке побољшивачи обогаћују земљиште азотом и побољшавају му структуру: легуминозе и траве.

Када се планира плодоред треба узети у обзир стање пољопривредног земљишта, дужину вегетације биљака, економичност коришћења механизације, минимум употребе средстава за заштиту, распоред и поделу рада.

Ана Ђорђевић,  дипл.инж.

 

 

Share.

Comments are closed.

Skip to content