2017-12-22T10:25:03+01:00 22. децембра, 2017. 10:25 |

АГРО ИНФО: Системска контрола плодности земљишта

Влада Републике Србије,  донела је уредбу о утврђењу програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2017. годину. Имајући у виду да целокупну организацију  контроле плодности за територију Браничевског округа врши Пољопривредна, саветодавна и стручна служба Пожаревац, посетили смо ову институцију и Јоргованку Влајковац дипломираног инжењера замолили за појашњење ко све има право на бесплатну контролу плодности.

Дипломирани инжењер Јоргованка Влајковац

– Као прво, ово право има свако физичко лице које је уписано у Регистар као носилац или као члан  комерцијалног  породичног  пољопривредног  газдинства  у  активном статусу,  на  парцелама  које  су  у  власништву  тих  лица  и  ако  су  уписане  у Регистар, одговара госпођа Влајковац.

Такође, ово право може користити  и закупац  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини (правног  или  физичког  лица  које  је  носилац  или  члан  породичног пољопривредног  газдинства)  који  је  пољопривредно  газдинство,  односно  комерцијално  породично  пољопривредно  газдинство,  уписао  у  Регистар  у активном статусу и  ако  је уписао у Регистар парцеле узете у закуп  на којима се врши контрола плодности.

            Од Јорговане Влајковац смо сазнали да се контрола плодности обрадивог  пољопривредног  земљишта,  врши бесплатно  за земљиште  од  прве  до  пете  катастарске  класе,  а  за  подручја  са  отежаним условима  рада  у  пољопривреди  одређеним  у  складу  са  прописом  којим  се класирају  подручја са отежаним условима рада у пољопривреди за земљиште од прве до седме катастарске класе,  за парцеле најмање површине 0,1  ha,  за један узорак по парцели (ако су у питању ратарске и повртарске културе) или за два узорка по парцели (ако су у питању парцеле са засадима  воћарских   култура  или  винограда на дубинама од 0-30 cm и 30-60 cm),  за  највише  десет  узорака  по пољопривредном газдинству.

В.В.