2021-07-18T10:25:31+02:00 18. јула, 2021. 10:25 |

Дејство високих температура на јабучасто воће

Овогодишње високе температуре којe су изнад оптималних вредности имају негативан ефекат на физиолошке реакције биљке, што се огледа у слабијем расту плодова, а самим тим и смањењу приноса. Долази до поремећаја у промету вода, па се јавља њен недостатак. Постоје физиолошки и морфолошки модели одбране биљке од неповољног дејства високих температура.

Транспирација представља процес одавања воде са површине биљке, која се одвија преко кутикуле, стома, коре и грана. Овај физиолошки процес је изузетно значајан када говоримо  о одбрамбеним механизмима биљке на високе температуре. Управо у условима високих температура долази до појачане транспирације, чиме се биљка хлади. У недостатку воде (засади без система за наводњавање или недовољно наводњавање стоме се затварају), листови се увијају, па је и процес транспирације и хлађења смањен. Све ово доводи до смањене активности ензима, промене физичких и хемијских особина протоплазме и накупљају се штетне матероје услед успорених механизама њиховог избацивања из ћелије. Такође, средства за заштиту биља са системичним кретањем кроз спроводне судове, поготово кроз ксилем, имају смањену ефикасност, па је заштиту биља у оваквим условима средине потребно прилагодити овом неповољном фактору.

Исправно наводњавање и правилна исхрана су основне мере које се спроводе у условима високих температура. Важно је знати, да поред одавања воде са површине биљке, дешава се испаравање са површине земље, па је битно узети и тај фактор у прорачуну норме заливања. Такође, неповољна количина азота и калцијума има негативан ефекат на отпорност биљке према високим температурама.

Драгана Урошевић, дипл.инж. заштите животне
средине у ПССС Пожаревац