Дому здравља у Пожаревцу, једином у Србији, одобрена су средства за три најскупља гранта укупне вредности од око 9,6 милиона динара.

Доделило их је Министарство здравља РС, које је уз подршку Међународне банке за обнову и развој успоставило програм грантова за унапређење ефикасности и квалитета превентивних и других услуга у примарној здравственој заштити.

Према речима директорке пожаревачког Дома здравља др Снежане Стојковић, специјалисте педијатра, запослени су на пројектима напорно радили током јула и августа прошле године. У децембру су надлежно министарство и Светска банка обавестили Дом здравља о прихватању и финансирању пројеката: „Скрининг рака грлића материце и скрининг рака дојке“, „Превенција компликација код оболелих од дијабетеса“ и „Школа родитељства“. Ови пројекти су у потпуности задовољили све критеријуме и доказали да у великој мери могу да утичу на побољшање квалитета превентивних здравствених услуга.

Снежана Стојковић

– Циљ Другог пројекта развоја здравства Србије је да се кроз јачање система финансирања, набавке и одржавања у здравству, система унапређења квалитета и управљања, лечењем приоритетних незаразних болести, допринесе побољшању ефикасности и квалитета система здравствене заштите у Републици Србији. Пројектом је обухваћено унапређења финансирања у систему здравствене заштите, приступ квалитетној здравственој заштити, квалитет здравствене заштите, мониторинг, евалуација и управљање пројектом, наглашава др Стојковић.

На изради грантова радили су специјалиста радиологије др Слађана Бањац, специјалиста гинекологије и акушерства др Весна Лакић, специјалиста опште медицине др Катарина Милићевић, помоћник директора за финансијско рачуноводствене и економске послове дипл. економиста Смиљка Петровић, сарадница Одсека за јавне набавке дипл. економиста Александра Петровић и шеф Одсека за јавне набавке Дарко Илић.

Иначе, грантове финансира Министарство здравља у оквиру Другог пројекта развоја здравства Србије и Додатног финансирања за Други пројекат развоја здравства Србије средствима дефинисаним споразумима о зајму између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој.

Share.

Comments are closed.

Skip to content