Град Пожаревац и Општина Велико Градиште партнери су на пројекту који се односи на  унапређење предуслова за коришћење локалних социо – економских потенцијала кроз ГИС.  Реч је о још једном пројекту који се финасира средствима  ЕУ ПРО програма укупне вредности 71.750, 00 еура, се реализује од  31. маја и трајаће  18 месеци.

Данијела Туфегџић, менаџерка овог пројекта, на конференцији за медије, истакла је да је идеја пројекта  да се кроз развијање географских инфомационих система и пружање сродних услуга у ове две локалне  самоуправе  допринесе повећању ефикасности и ефективности. Планирано је развијање  три модула у географски информациони систем,  туризам као заједнички за обе локалне самоуправе, пољопривреда која се односи на Град Пожаревац и модул зона инвестирања за Општину Велико Градиште.

Јована Јуришић, ГИС саветник, рекла је да се пројектом предвиђа надоградња постојећег  географско – информационог система. Туризам, који је заједнички за Пожаревац и Велико Градиште, обухвата представљање постојећих туристичких потенцијала, односно природно и културно историјско наслеђе, постојећу понуду туристичких активности и  туристичке производе.

Када је реч о пољопривреди биће представљени педолошки подаци, који приказују површину према типу земљишта, хидролошки подаци, који пружају информације о водним путевима и изворима воде, као и квалитет земљишта и његова погодност за одређену пољопривредну производњу. Ови подаци ће пружати свеобухватне информације за одговарајуће планирање и боље управљање пољопривредним  земљиштем и објектима од стране Града. Такође ће омогућити постојећим и потенцијалним пољопривредницима  и пољопривредним предузећима приступ подацима потребним за правилно планирање и покретање производње.

Када је реч о зонама инвестирања у Општини Велико Градиште, реч је  о мапирању зона, односно локација које су погодне за инвестирање са додатним  инфраструктурним погодностима које те зоне поседују.

-Развој ових модула омогућиће  локалним самоуправама да боље планирају  различите развојне активности и  побољшају услуге грађанима, а посебно потенцијалним инвеститорима, рекла је Јуришић.

И.Р.

 

Share.

Comments are closed.

Skip to content