2017-04-21T11:03:45+02:00 21. априла, 2017. 11:03 |

Кучево: Лоцирана главна водоизворишта

2Јавна расправа о Генералном пројекту снабдевања водом Општине Кучево завршена је ових дана усвајањем решења да се као потенцијална изворишта користе постојећи крашки извори и подземне воде у приобаљу реке Пек.Такође је заузет став да се даље активности из овог делокруга рада усмеравају у два правца: ка перманентној контроли квалитета подземних вода и решавању узрочника загађења реке Пек.

Сумирању резултата јавне раправе присуствовали су обрађивачи пројекта из „Водотехнике“ Београд, председници савета месних заједница Општине, представници Канцеларије за локални економски развој, Србијаводе, Службе урбанизма, Одељења за заштиту животне средине, затим заменик председника Општине Дарко Благојевић, члан Општинског већа Милош Петровић, Група грађана из Ракове Баре (власници водовода), Драгиша Радуловић, власник водовода из Турије и представник ЈКП Кучево.

Душан Тодоровић из Службе урбанизма истакао је неопходност да због потребних сагласности и дозвола надлежних институција, комплетан пројекат буде саставни део Просторног плана.

По речима Милоша Петровића, члана Општинског већа, по завршетку јавне расправе предстоји израда претходне студије оправданости како би се створили услови за аплицирање за финансијска средства потребна у реализацији пројекта.