2017-09-10T15:48:51+02:00 10. септембра, 2017. 15:48 |

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ: Потписан уговор о уређењу путева на територији Петровца

-05-У просторијама Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, председник Општине Петровац на Млави Душко Нединић потписао је Уговор о коришћењу средстава за уређење некатегорисаних путева и отресишта између Општине Петровац на Млави и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управе за пољопривредно земљиште. Вредност потписаног Уговора износи 12.040.000 са ПДВ-ом. За ове потребе локална самоуправа издвојила је 8.555.000 динара док је надлежно Министарство обезбедило 3.485.000 динара.

 Пројектом је предвиђено да се ураде следећи путни правци:Атарски пут у МЗ Орешковица у дужини од 1.096,85 метара и ширини 3 метра; Атарски пут у МЗ Вошановац у дужини од 550,92 метра и ширини 3 метра; Атарски пут у МЗ Ћовдин (потез за „Белареку“) у дужини од 3.540,40 метара и ширини 3 метра и Атарски пут у МЗ Рановац (потез пута кроз засеоке „Црни врх“ и „Брезовица“) у дужини од 1.207,98 метара и ширини 3 метра.

Значај улагања у атарске (сеоске) путеве је вишеструк. Сеоски путеви у добром стању обезбеђују лакши и ближи приступ пољопривредним површинама, смањују потрошњу горива, чувају квалитет пољопривредних производа приликом њиховог транспорта, продужују век пољопривредној механизацији и обезбеђују сигурнији саобраћај.