На седници Парламента привредника Регионалне привредне коморе Браничевског и Подунавског управног округа којом је председавао Дејан Ристић, протеклог петка у Смедереву, привредници су упознати са покренутим и реализованим законодавним иницијативама и представљен је план рада РПК за 2023. годину. Било је речи и о утицају актуелних збивања на пословање у Србији, а у свечаном делу заседања уручена су признања за посебан допринос развоју привреде Региона и јубиларне награде.

                                                 РЕАЛИЗОВАНО ШЕСТ ЛОКАЛНИХ ИНИЦИЈАТИВА

Директорка Сектора за пружање подршке у заступању и заштити интереса чланова ПКС Кристина Ђурић представила је законодавне иницијативе привреде које су заједнички са стручним службама Коморе реализоване у току 2022. године. У посматраном периоду укупно су покренуте 63 законодавне иницијативе привреде, од чега је до средине новембра позитивно решено 25, тако да је степен реализације око 40 одсто.

Ђурић, Божиновић, Ристић, Љубовић, Ерић

-На нивоу јединственог коморског система реализовано је 6 локалних иницијатива привреде, а оне се тичу решавања ваших комуналних, инфраструктурних проблема и проблема за које се обраћате органима управљања Округа, из простог разлога што су то поверена овлашћења јединицама локалне самоуправе и оне су надлежне за њихово решевање. Нажалост, још увек у кључне проблеме спадају они који се тичу комуналне и путне инфраструктуре. Такође, посредством стручне службе ПКС до сада сте дали мишљења и коментаре за унапређење прописа за 28 закона, подзаконских аката и стратешких докумената. Нажалост, ову годину окончавамо у још  једном нестабилном амбијенту за пословање, јер након периода короне наступила је енергетска криза и ситуација је таква да је током целе године Влада у техничком мандату у обавези била да доноси низ кризних мера како би омогућила нормално функционисање привреде, снабдевање грађана и потрошача како не би дошло до несташица кључних производа. Ове године највише смо радили заједнички на такозваним кризним иницијативама, јер су се тицале свих могућих одлука које је доносила Влада везано за ограничење извоза основних пољопривредних производа, затим укидање уредбе о ограничењу висине цена основних животних намирница, висине цене енергената и мера ограничења извоза основних дрвних сортимената, рекла је између осталог Кристина Ђурић.

Представљајући план рада Регионалне привредне коморе Браничевског и Подунавског управног округа за наредну годину, координатор за услуге Александра Радмановац је казала да ће стратешки циљеви бити усмерени на заступању и заштити интереса чланица на регионалном и националном нивоу, интернационализацији пословања и подршци извозу, подизању капацитета и јачању улоге Коморе у процесима трансформације и дигитализације српске привреде, позиционирању привреде као активног учесника у процесу приступању ЕУ, јачању улоге едукације у привреди, квалитетној и успешној реализацији поверених послова у области дуалног образовања и позиционирања Коморе у области креирања образовних политика.

                         ВЕЋА ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТ ПРИВРЕДНИКА ЗА ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ

-Наш план рада засновали смо на седам оперативних циљева. Први од њих је рад органа и тела ПКС који подразумева одржавање седница Парламента привредника, одбора, секција, разних форума и комисија где ће се окупити привредници и образложити  са чиме се суочавају и дати своје предлоге за решавање евентуалних проблема. Други подразумева посете чланицама ПКС, затим ту је припрема и организација стручних скупова и манифестација као што су сајмови у земљи и иностранству, семинари, конференције, прекогранична сарадња и специфичне међународне активности. У том смислу крајем јануара 2023. године биће одржане конференције са дијаспором у Штутгарту и Бечу. План рада заснива се и на пословном информисању у смислу прослеђивања и достављања информација како циљним групама, тако и већем броју привредника кроз циркуларна писма. Иницијативе чланства делимо на законске и локалне и на подршку специфичних иницијатива и директних упита што се тиче маркетинга, подршке извозу, конкурентности, стандарда, развоја… Када су у питању услуге ПКС, вршимо стандардне услуге које подразумевају јавна овлашћења, издавање сертификата, карнета, мишљења, анализа… Такође, у стратешким циљевима присутно је дуално образовање и едукација, а последњи оперативни циљ кроз који делујемо и остварујемо план представља ангажовање у пројектним тимовима и различитим радним групама, казала је Александра Радмановац.

Са седнице Парламента привредника

Координатор за индустрију РПК Јасна Јовановић је подсетила да је почела реализација плана у погледу дуалног образовања, а привредници су до 15. децембра имали рок да на порталу ПКС доставе своје изјаве.

-Ове године привредници су били веома заинтересовани и предали највише до сада изјава за програм дуалног образовања, а тражено је 14 профила углавном из подручја рада машинства и обраде метала, али има и других профила. Од следеће године 120 ученика би требало да учи у компанијама кроз рад и да стичу своје знање и компетенције уз надзор лиценцираних инструктора, казала је Јасна Јовановић.

                                       ОРИЈЕНТАЦИЈА КА ДОМАЋИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА

На тему утицаја актуелних збивања на пословање привредних субјеката у Србији излагао је проф. др Дејан Ерић, декан Београдске банкарске академије.

-Велики ломови на финансијским тржиштима због пандемије, климатских промена и рата у Украјини, утицали су на енормни раст цена сировина, материјала, енергије, транспортних трошкова, каматних стопа, курса долара, што је довело до високог степена неизвесности. Нашу привреду карактерише то да је мала, отворена, високо зависна од увоза и позамљених извора средстава, у великој мери ослања се на стране директне инвестиције и под великим је притиском међународне конкуренције. У данашње време потребна је већа флексибилност и бржа спремност на промене, изједначавање статуса између страних и домаћих инвестиција, поготово ако је производња извозно оријентисана. Држава треба да помаже оне који повећавају производне потенцијале, који запошљавају људе и извозе, како би се смањила зависност од увоза. Повећана задуженост је опасна зато што раст каматних стопа излаже привреднике великом ризику и зато је неопходно мање и опрезније задуживање. Сваки негативни утицај је велики изазов, велика опасност, али уједно и шанса и морамо брже да реагујемо, штедимо и пронађемо алтернативна решења, закључио је професор Ерић.

                            НАЈУСПЕШНИЈИ ПРИВРЕДНИЦИ И РЕГИОНАЛНИ ЛИДЕРИ

Комисија за доделу награда Регионалне привредне коморе Браничевског и Подунавског управног округа донела је одлука да се награда за посебан допринос развоју привреде Региона у сектору индустрије додели предузећу „Mayekawa SRB“ из Смедерава, у сектору пољопривреде „Храстовачи“ из Пожаревца и у сектору услуга НИПД „Реч народа“ из Пожаревца. Регионалним лидерима проглашени су Жикица Андрејевић из предузећа „Mayekawa SRB“ и Велимир Добриловић из предузећа „Grapps“ из Смедерева. Плакете им је уручио председник Парламента привредника Дејан Ристић.

Јубиларна награда за 70 година пословања припала је предузећу ВПД из Смедерева, за 30 година Предузећу за инжењеринг, трговину и грађевинарство ИТГ Смедерево, Кондору из Смедерева, Пит – комерц – Панефино из Пожаревца, Фабрици компоста „Уча“ из Вранова, Фимакс –у из Смедеревске Паланке, док су награду за 20 година рада добила предузећа „Др 100 ић“ из Кленовника, Еуро – млин из Петровца, Каструм из Петровца и Катарина комерц из Смедерева. Признања им је уручила директорка Директората за парламенте привредника Нермина Љубовић.

                                                                                             Дарко Динић

 

 

Share.

Comments are closed.

Skip to content