2017-10-02T14:07:49+02:00 2. октобра, 2017. 14:07 |

Петровцу уговор о асфалтирању путева

ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ И МИНИСТАРСТВА ПРИВРЕДЕ

 

Председник Душко Нединић

Након потписивања Уговора о извођењу радова на путној инфраструктури Oпштина Петровац на Млави добиће  5,5 километара нових саобраћајница. Уговор су протеклог четвртка, 28. септембра, у просторијама Министарства привреде потписали председник Oпштине Петровац на Млави Душко Нединић и државни секретар Драган Стевановић.  

Вредност Уговора износи нешто више од 58 милиона динара, са пдв-ом. За те потребе, петровачка локална самоуправа је издвојила 34 милиона динара, а надлежно Министарство око 24 милиона динара. Пројектом је предвиђено асфалтирање шест путних праваца.

Радиће се локални пут Мало Лаоле – Велико Лаоле, дужине 1.735,47 метара и ширине 5 метара, потом крак пута од изворишта „Мало Лаоле“ до постојећег коловоза локалног пута кроз Мало Лаоле, у дужини од 258,88 метара и ширини од 5 метара, као и пут за „Велико Поље“ – кроз насеље Бусур, крак бр. 1 – Потес од катастарске парцеле бр. 1960 до кп. бр. 1855/2 КО Бусур, дужине 810,7 метара, ширине 3 метра, као и крак бр. 2 – Потес од кп. бр. 1784 до кп. бр. 539/2 КО Бусур, у дужини од 1.373,27 метара и ширини од 3 метра. По истом пројекту радиће се Ждрело – „Пут ка центру села“, од државног пута IIA реда – 161, од кп. бр. 10432 КО Ждрело до кп. бр. 6027 КО Ждрело, дужине 880,32 метра и ширине 3 метра, потом, Кнежица – „Пут за Стрелиште“, дужине 691,44, ширине 3 метра, као и Шетоње: а) „Пут поред игралишта ФК Омладинац“, дужине 245,53 метра, ширине 3 метра; б) Пут од кп. бр. 12898/2 до кп. бр. 2355 КО Шетоње, дужине 145,62 и 66,51 метар, ширине 3 метра; в) Пут од кп. бр. 4679 до кп. бр. 4684 КО Шетоње, дужине 63,52 метра, ширине 3 метра; г) Пут од кп. бр. 4626 до кп.бр. 4680, дужине 399,84 метра, ширине 3 метра.