Закључно са 10. априлом, Удружење грађана „Дубочке стазе“ организује јавни увид у План управљања заштићеним природним добром, Спомеником  природе „Дубочка пећина – Гаура Маре“ у периоду до 2033. године. План је изложен у згради Месне заједнице Дубока сваког радног дана од 10 до 12 часова као и на интернет страници Општине Кучево (www.kucevo.rs).

Удружење грађана „Дубочке стазе“, као управљач заштићенoг подручја, јавни увид организује у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде Плана, могућим решењима за развој, очекиваним ефектима планирања…

Примедбе и сугестије на изложени План могу се доставити у писаном облику на адресу Удружење грађана „Дубочке стазе“, Улица Свете Тројице 260, 12255 Дубока, поштом или путем електронске поште на електронску адресу: ljubomir.rajic71@gmail.com, током трајања јавног увида, а закључно са 10. априлом 2024. године.

Јавна презентација Плана одржаће се 1. априла 2024. године са почетком у 10:00 часова.

Share.
Leave A Reply

Skip to content