Градско веће Града Пожаревца позива све грађане, представнике цивилног друштва, стручну јавности и све друге заинтересоване субјекте да се упознају са текстом нацрта Одлуке о постављању и уклањању башти угоститељских објеката на територији Града Пожаревца (у даљем тексту: Нацрт) и дају предлоге, сугестије и коментаре.
Отворени састанак 10. марта.

Јавна расправа о Нацрту биће одржана од 3.  до 17. марта текуће године.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Градској управи Града Пожаревца, путем електронске поште на адресу: uprava@pozarevac.rs или поштом на адресу: Градска управа Града Пожаревца, Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, Ул. Дринска бр. 2, Пожаревац, за назнаком: ,,За јавну расправу o нацрту Одлуке о постављању и уклањању башти угоститељских објеката на територији Града Пожаревца“.

Отворени састанак представника надлежних органа Града, односно јавних служби са заинтересованим грађанима, представницима удружења грађана и средстава јавног обавештавања, на коме ће бити дати одговори на питања и разматране евентуалне примедбе на нацрт Одлуке, организоваће се у седишту Градске управе Града Пожаревца, Улица Дринска број 2, 10. марта 2023. године.

По окончању јавне расправе, Градско веће Града Пожаревца ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи и у року од 10 дана од дана окончања јавне расправе исти објавити на интернет страници Града Пожаревца.

 

Share.

Comments are closed.

Skip to content