2017-02-07T10:42:26+01:00 7. фебруара, 2017. 10:42 |

Позив за доделу средстава из голубачке општинске касе

3Општинско веће у Голупцу на једној од последњих седница  донело је Одлуку о овогодишњој расподели средстава из буџета удружењима, верским заједницама и удружењима особа са инвалидитетом. На основу расписаног Јавног позива и правилника о начину и поступку остваривања права, средства ће бити подељена удружењима, црквама и верским заједницама, као и регионалним удружењима особа са инвалидитетом, која реализују своје активности на подручју Општине Голубац.

            Висина средстава за финансирање програма и пројеката, утврђују се сваке године одлуком о буџету Општине. Корисници могу учествовати највише са две пријаве у току једне буџетске године.

            Сви заинтересовани треба да поднесу своје програме Општинском већу до 10. фебруара ове године.

Критеријуми о начину и поступку расподеле средстава корисницима, регулисани су Правилником о начину и поступку остваривања права на доделу средстава удружењима, црквама и верским заједницама, као и регионалним удружењима особа са инвалидитетом, која реализују своје активности за грађане Општине Голубац.

Програми се подносе на прописаном обрасцу који је саставни део Јавног позива. За све информације заинтересовани могу да се обрате Општинској управи Општине Голубац.

                                                                                                                               Љ. Настасијевић